Hadia Tajik (AP), leder for Justiskomiteen på Stortinget, påpeker at POD skal være et fagdirektorat.
Hadia Tajik (AP), leder for Justiskomiteen på Stortinget, påpeker at POD skal være et fagdirektorat. (Foto: Ole Martin Mortvedt)

– Viktig at POD kjenner sin rolle

Leder for Justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, advarer POD mot å sette i gang prosesser for tidlig. Justisdepartementet sier de jobber for fullt med politireformen.

I dag forteller Politiforum om at POD ønsker ni politidistrikter i framtiden.

Dette innebærer blant annet at stabene ved tre politidistrikter ikke får ta planlagt kurs i høst.

Leder for Justiskomiteen, Hadia Tajik (AP), sier det er to dimensjoner ved PODs avgjørelser.

– Det er helt greit å gi faglige innspill om innretningen på politireformen. Det er bra og Politidirektoratets oppgave, sier Tajik.

– Men det er noe annet hvis POD setter i gang prosesser som understøtter modellen de har lagt seg på. Da forskutterer de demokratisk behandling av saken. Settes det i gang prosesser som må reverseres senere på grunn av andre avgjørelser, så er ikke det bra, slår Tajik fast.

Departementet jobber med saken
Kolve
Kolve

Justis- og beredskapsdepartementet er korte i sine svar på Politiforums spørsmål.

I en e-post skriver politisk rådgiver André R. Kolve at departementet jobber for fullt trykk med oppfølgingen av Politianalysen.

– Vi jobber nå med fullt trykk for å utarbeide en politireform som vil stå seg over tid. Dette inkluderer selvsagt arbeidet med å finne den rette strukturen som gjør at vi får et tilstedeværende og effektivt politi i hele Norge.

Noe konkret tidsfrist for sitt eget arbeid kommer ikke departementet med.

– Departementet legger opp til å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med oppfølgingen av Politianalysen så raskt som mulig, skriver Kolve.

– Må kjenne rollen sin

Tajik mener politidirektoratet må vente på avgjørelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Mener du politidirektoratet må forholde seg nøytrale til framtidens organisering når de planlegger aktivitet framover?

– Det er enkelte ting POD kan jobbe med uavhengig av framtiden. For eksempel kan de legge til rette for ledelsesarbeid. Men arbeid som omfatter strukturelle former i framtiden må de rett og slett vente med. Vi venter alle i spenning på forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Men POD kan spare penger ved å prioritere distrikter som trolig er en del av framtidens kart?

– POD må kjenne sin rolle som fagdirektorat. I arbeidet med reformen er det faglige innspill de skal komme med, men beslutningene som Stortinget tar må de vente på, sier Tajik.

Til toppen