Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård, tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) og leder for Domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke.

Dette mener vi om Tor-Aksel Busch

Vi spurte tre sentrale personer i politi- og påtalemyndigheten de siste 20 årene om hva de mener om Tor-Aksel Busch.

Publisert

I forbindelse med Politiforums avslutningsintervju med avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch, har vi spurt tre sentrale personer han har samarbeidet med om å fortelle med egne ord hva Busch har betydd for dem. Her er deres svar:

Odd Reidar Humlegård

Tidligere politidirektør.

– Tor-Aksel har med sine over tretti år ved Riksadvokatembetet satt markante spor etter seg. Med sin lange erfaring, innsikt i politiet og glødende interesse for etaten har han vært en viktig diskusjonspartner for mange. Han har vært en sterk pådriver for å styrke etterforskningsfaget og påtalemyndighetens rolle i politiet gjennom hele sin karriere. Som riksadvokat har han vært en tydelig stemme i diskusjonen om politiets metodebruk, straffenivå og rettsutviklingen i samfunnet. Han er en begavet foredragsholder som har ordet i sin makt og som evner å skape entusiasme. Tor-Aksel er en likandes kar som vil bli savnet av mange i politiet når han nå takkes av!

Knut Storberget

Tidligere justisminister.

– Jeg opplevde Tor-Aksel som en viktig premissleverandør til politisk nivå. Rettspolitisk var han veldig nyttig å lytte til. Han bidro til å balansere ny strafferett, og med stor troverdighet var han rettspolitisk kreativ. Jeg hadde stor forståelse for hans uavhengighet i som øverste leder for Påtalemyndigheten, og opplevde Tor-Aksel som en ryddig og tydelig riksadvokat mens jeg var justisminister. Så er det også en fordel når man skal forholde seg til mennesker, at de er så reale og greie å ha med å gjøre, som jeg opplevde Tor-Aksel å være.

Sven Marius Urke

Leder for Domstolsadministrasjonen.

– Tor-Aksel har vist seg som en gjennomreflektert riksadvokat med sterk integritet, og en sterk og markert vokter av riksadvokatembetets uavhengighet. Domstoladministrasjonen har hatt en svært godt samarbeid med Tor-Aksel over mange år. Vi har opplevd ham som en riksadvokat med klare og ofte sterke meninger, for eksempel om hvordan dommerne kan bli mer effektive i sin styring av straffesakene. Samtidig har han også vært lyttende overfor våre forventninger til hvordan påtalemyndigheten selv kan bidra til å få sakene unna. Vår dialog med riksadvokatembetet har vært preget av en åpenhet og raushet fra hans side som går lengre enn det man kan forvente. Samtalene med Tor-Aksel er alltid interessante og lærerike, enten de utfolder seg i en formell setting i et møte eller over en Cognac etter kaffen. Vi har satt umåtelig stor pris på samholdet, samværet og samarbeidet med Tor-Aksel og ønsker ham lykke til med den nye fasen i livet. 

LES OGSÅ: Riksadvokaten takker av med brannfakkel om etterforskning

Powered by Labrador CMS