REDEGJORDE: Justisminister Jøran Kallmyr redegjorde for bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet.
REDEGJORDE: Justisminister Jøran Kallmyr redegjorde for bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet.

Kallmyr kalt inn på teppet: – Alt er ikke svart, som mange vil ha det til

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ser ingen grunn til å svartmale situasjonen i Politi-Norge – og mener tallene viser at det står bedre til enn det opposisjonen vil ha det til.

Publisert

Torsdag var justisminister Jøran Kallmyr på plass i Stortinget – der han var bedt om å redegjøre for bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet.

Han innrømmer at ikke alt er rosenrødt i politiet, men nekter for at det er så svart som mange vil ha det til.

– Fra 2013 til september 2019 har det kommet i underkant av 1700 flere politiårsverk, og 1500 av disse befinner seg rundt omkring i politidistriktene. I Oslo har økningen vært størst, med 350 politiårsverk siden 2013. Det har også vært en kraftig økning i ressursene til beredskapstroppen. I Oslo politidistrikt er det nå 2,48 politifolk per 1000 innbyggere, sa Kallmyr fra talerstolen.

– Felles for alle politidistriktene er at det har vært en kraftig økning i årsverk sammenlignet med 2013, sa han og redegjorde deretter for hvordan nye ressurser mellom 2016 og 2018 har blitt fordelt.

Ifølge justisministeren har 43 prosent gått til politioperative stillinger, 33 prosent til etterforskning, 10 prosent til forvaltning, syv prosent er dedikert til forebygging og to prosent skal brukes til å opparbeide kunnskap. I tillegg er det en annen sekkepost på fem prosent.

– 92 prosent av alle politiressurser i Norge jobber i politidistriktene, understreket Kallmyr, som mener mange har en feilforestilling om at store ressurser har gått til Politidirektoratet og særorganer.

LES OGSÅ: Vedum ut mot Kallmyr: – Denne skjønnmalingen blir så feil

– Egon Olsen er blitt Simon Leviev

Deretter snakket justisministeren om kriminalitetsbildet som har endret seg – blant annet til mer kriminalitet på nett.

– Det tradisjonelle politiet holder ikke lenger. Folk må beskyttes på nett også. Egon Olsen er byttet ut med Simon Leviev, Tinder-svindleren. Vi har opparbeidet enheter for digitalt politiarbeid i alle politidistrikter, og nettpatruljer skal komme i alle distriktene. Dette gjør at vi kommer nærmere den yngre garde, de som ikke er vant til å ringe, men chatte, sier Kallmyr. 

– Vi må ha et politi som kan trenge inn i den digitale verden, men også rydde opp på gata og drive forebygging. Slik skapes trygghet, fortsatte han.

Kallmyr påpekte at ny og tung kriminalitet tar opp mye av etterforskningsressursene, og at 2,9 prosent av sakene som politiet håndterer, binder opp 32,5 prosent av ressursene.

Uenige om Oslo 

Leder av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), synes ikke justisministeren erkjenner at det er problemer i Politi-Norge.

KRITISK: Leder av justiskomiteen, Lene Vågslid, synes ikke justisminister Jøran Kallmyr anerkjente problemene.
KRITISK: Leder av justiskomiteen, Lene Vågslid, synes ikke justisminister Jøran Kallmyr anerkjente problemene.

– Blant annet er det uenighet knyttet til om vi når to politifolk per 1000 innbyggere. Det kommer an på hvordan man teller, begynte hun.

– Restansene vokser i politidistriktene, det er for få påtalejurister og for få etterforskere. Den situasjonen har ikke Fremskrittspartiets syv justisministere gjort noe med. Og det sier også litt om hvor vi står, når 20.000 mennesker på Nesodden ikke kan regne med at politiet holder responstidskravet, sa Vågslid, som mener regjeringen ikke har klart å levere på lovnaden om at politiet skulle greie å utøve det viktige samfunnsoppdraget sitt samtidig som det sto i en reform.

Vågslid sa at Oslo politiforening har slått alarm om en hverdag der man oftere ser at politiet må trekke seg tilbake på grunn av ressursmangel, og at ordenspolitet i Oslo nå har 100 færre ansatte enn i 2017.

– Når vi spør politimesteren i Oslo, Beate Gangås, om det tallet stemmer, med 100 færre ansatte, sier hun at det ikke er helt riktig – og at det blir en sammenligning mellom epler og pærer, svarte Kallmyr i sitt avslutningsinnlegg.

Samtidig erkjente han at det var grunn til å dreie mer ressurser i retning ordenspolitet, for eksempel for å håndtere ungdomskriminaliteten akkurat nå.

LES OGSÅ: – Fengselsstraff for ungdom har ikke vist seg å gi gode resultater

– Dette er ikke kontroll

Vågslid rettet også kritikk mot justisministeren knyttet til ressursmangelen i Sør-Øst politidistrikt, som er godt kjent gjennom et dokument hvor de ansatte anonymt har uttalt seg om arbeidssituasjonen i politiet.

– I Sør Øst politidistrikt er det 200 innkomne anrop per dag som ikke er besvart, og 45 minutters ventetid når personer prøver å ringe 02800. Det er ikke en utfordring, men et stort problem, og det er alvorlig for dem som trenger å komme i kontakt med politiet. Bare i juni var det 105 ubesvarte nødanrop. Dette er ikke kontroll, og det er alvorlig hvis tilliten til politiet synker, sa hun.

LES OGSÅ: Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Jenny Klinge (Sp) er blant dem som lenge har etterlyst et svar på hvor mye mer politi som er ute og kjører patrulje nå, sammenlignet med før politireformen.

– Reformen skulle forbedre beredskapen, men det er stadig brann- og redningstjenesten som er først på stedet. Jeg har flere ganger spurt om hvor det har blitt av alle de nye patruljene som ble lovet, men regjerningen sier de ikke har denne oversikten. Samtidig synes statsministeren at hun har oversikten – og skryter av mer politi på hjul, sa Senterpartiets justispolitiske talsperson.

– Naturlig utvikling

Mange har også reagert på at det i statsbudsjettet for 2020 er foreslått at antall politistudenter skal reduseres fra 550 til 400, og at kuttes skal gjøres ved Politihøgskolen i Oslo.

– Det er en naturlig utvikling når måltallet to politifolk per 1000 innbyggere nås i 2020. Og kuttes tas i Oslo fordi det gir større fleksibilitet til å kunne øke inntaket på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendig, sa Kallmyr.

LES OGSÅ: Antall politistudenter kuttes til 400

Han påpekte ellers at det i løpet av høsten vil komme en stortingsmelding om nærpolitireformen, og at han dermed kun ville ta for seg selve bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet torsdag – som var det mindretallet i Stortinget ville vite mer om.