Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener det er på tide med en gjennomgang av PODs rolle.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener det er på tide med en gjennomgang av PODs rolle.

PF krever gjennomgang av PODs rolle

- At Politiets Fellesforbund går ut på denne måten, er et sterkt signal til regjeringen om at Politidirektoratet ikke fungerer etter intensjonen, sier Jenny Klinge i Senterpartiet.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbund (PF) krever en gjennomgang av Politidirektoratets rolle, etter en rekke innspill fra lokallagene om overstyring og overkjøring fra POD. Det skriver de på sin egen nettside.

PF skriver at selv om etterforskning og beredskap er forbedret de siste årene, er intensjonene i politireformen og dagens realiteter i utakt på andre området.

«Det er ikke nok vekt på forebyggende arbeid og ikke tilstrekkelig lokal tilstedeværelse, og etterforskningsløftet er enda ikke i mål. Det er tydelig at beslutninger og ressurser må flyttes ut i distriktene. Personalpolitikken, god ledelse og utviklingen av norsk politi må skje der yrkesutøvelsen skjer», skriver de.

Sigve Bolstad, leder i PF, understreker likevel at dette ikke betyr at de vil legge ned POD.

– Jeg vil være veldig tydelig på at dette ikke handler om noen nedleggelse av Politidirektoratet. Det er mange dyktige ledere og medarbeidere i Politidirektoratet, med bred kunnskap og kompetanse om norsk politi, som jobber for å gjøre politi- og lensmannsetaten bedre. Det vi ønsker er en gjennomgang som ser på hva direktoratet var ment å skulle bli og hva det i dag er blitt til. På det grunnlaget kan vi så utvikle norsk politi videre, til det beste for både ansatte og befolkning, sier Bolstad.

Han legger til at PODs rolle har skapt både engasjement og frustrasjon opp gjennom årene. PF mener sentralisering av beslutninger innebærer bortfall av ansvar og redusert evne til å ta egne beslutninger i distriktene og særorganene. Forbundet peker på at det er store forskjeller rundt om i landet, og at en løsning derfor kan fungere godt i et distrikt, men dårlig i et annet.

– Vi har fått en rekke innspill fra lokallagene om overstyring og overkjøring fra Politidirektoratet, hvor det legges sterke føringer i ulike saker, som gjør det umulig å forhandle seg fram til gode løsninger lokalt. Lokal arbeidsgiver henviser raskt videre oppover. Tilbakemeldingene er så mange at et samlet forbundsstyre mener dette må tas tak i nå, sier Bolstad.

LES OGSÅ: Først sentraliserte Danmark politiet - så snudde de: - Folk opplevde at det var vanskeligere å komme i kontakt med politiet

Enorm sløsing med ressurser

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet, synes det er interessant at Politiets Fellesforbund krever en gjennomgang av hvilken rolle Politidirektoratet er ment å ha.

- At Politiets Fellesforbund går ut på denne måten, er et sterkt signal til regjeringen om at Politidirektoratet ikke fungerer etter intensjonen. Dessverre kommer reaksjonen fra justisministeren og statsminister Erna Solberg bare til å være et skuldertrekk. De evner ikke å ta på alvor at POD i praksis er en enorm sløsing med ressurser og at styringen av politiet ikke er god nok, sier Klinge.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.
Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

Hun legger til at Politidirektoratet ble opprettet i 2001 og at det etter planen skulle få 100-120 ansatte.

- Siste opptelling viser 313 ansatte, altså tre ganger så mange som først tenkt. POD har est ut under Solberg-regjeringene, på bekostning av politidistriktene og særorganene. Statsministeren skryter av at regjeringen har fått på plass så mange flere operative politifolk, men realiteten er en helt annen. Det har ikke kommet en ekstra politipatrulje på norske veier selv om de la ned over 120 lensmannskontor for å oppnå dette, sier Klinge.

- Med Erna Solberg som statsminister har Politidirektoratet fått lov til å bruke over seks milliarder kroner på konsulenter, samtidig som det var et underforbruk i politietaten på en milliard kroner i 2020 fordi POD ikke har tilstrekkelig styring på ressursene, sier hun.

Hun mener dette er penger som kunne gått til kriminalitetsbekjempelse, men som har endt opp som ubrukt i direktoratet.

- Jeg er glad for at PF er så tydelige om at Politidirektoratet nå må granskes. Senterpartiet har programfestet at vi ønsker å legge ned hele direktoratet, og PFs uttrykte mål om at beslutninger og ressurser må flyttes fra direktoratet til politidistriktene er opplagt noe vi deler, sier hun.

Senterpartiet er ikke alene om å ville legge ned POD. Også Fremskrittspartiet har programfestet at de vil legge ned Politidirektoratet. Arbeiderpartiet går ikke for en nedleggelse, men vil i likhet med Politiets Fellesforbund gjennomgå PODs rolle og størrelse.

LES OGSÅ: Ny utredning: Slik kan politiet spare en halv milliard - i året

- Vår rolle har blitt meget tydelig

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til Politiforum at Politidirektoratet hele tiden skal være opptatt av at de utfører rollen som direktorat på en god måte.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.
Politidirektør Benedicte Bjørnland.

- Vi har til nå vært gjennom ett år og syv måneder med pandemi og krisehåndtering. POD har som følge av pandemien hatt krisestab med deltagelse fra alle avdelinger i POD i samme tidsrom. Vi har etter beste evne styrt grenseoppdraget og løpende regelendringer fortløpende. Vi ser ikke umiddelbart hvordan for eksempel dette oppdraget skulle vært løst uten POD i ledelsen – og om mer autonomi til distriktene hadde gitt bedre oppgaveløsning der ute. Vår rolle i nasjonale kriser på strategisk operasjonelt nivå har blitt meget tydelig gjennom pandemien, sist også synliggjort gjennom oppdrag Exit Afghanistan og vår strategiske ledelse av denne operasjonen, sier hun.

Bjørnland legger til at arbeidet med grensesoppdraget har vært svært arbeidsintensivt og krevende, og til en viss grad gått på bekostning av deres ønske om å videreutvikle direktoratet.

- Vi har like fullt maktet å gjennomføre en omorganisering av POD der oppgaver og ansvar knyttet til utvikling av etatens digitale løsninger og leveranser er flyttet fra POD til PIT, herunder er 25 medarbeidere i POD overført til PIT. PFT har også gjennom de siste årene fått delegert ansvar fra POD som har profesjonalisert etatens arbeid med EBA (eiendom/bygg og anlegg). I tillegg har de utviklet nye bilkonsepter i samarbeid med etaten og fått på plass en leasingavtale som gjør det mulig å fornye bilparken mye raskere enn vi ellers kunne fått til, sier hun.

Hun viser til at Sør-Øst politidistrikt har allerede fått levert 35 av 42 bestilte nye biler i år. Bjørnland peker også på at det er etablert en ny nasjonal strategi for å styrke arbeidet med forebygging, og at denne er utarbeidet i tett samarbeid med etaten og vil legge til rette for at dette arbeidet skjer systematisk og med lik kvalitet i alle distriktene.

- I tillegg jobbes det systematisk med å styrke tjenesteplanleggingsfunksjonen i distriktene og deling av god praksis for å få til en best mulig lokal tilstedeværelse. Ytterligere utviklingsarbeid med oppgave- og ansvarsdeling mellom POD og etaten for øvrig vil skje i fortsettelsen, sier hun.

- Sigve Bolstad sier at de har fått innspill fra lokallagene om overstyring og overkjøring fra Politidirektoratet?

- Vi er opptatt av at vår rolle som direktorat ikke handler om et ønske om å overstyre, men snarere om at etaten leverer tjenester til innbyggerne med lik kvalitet uavhengig hvor du bor, og at distrikter og andre enheter har lik og lovmessig praksis innenfor sentrale områder som gjelder for eksempel arbeidstid, HMS, HTA og andre avtaleområder, sier Bjørnland.

Justisdepartementet: - Nyttig med gjennomgang

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justisdepartementet, tror det kan være nyttig med en gjennomgang av PODs rolle, uavhengig av hvilket utgangspunkt man har. Men han tror ikke vi får et bedre politi ved å kutte ut et nasjonalt direktorat.

- Før POD ble etablert i 2001, styrte 140 ansatte i departementet 54 politidistrikt. Det var det stor enighet om at ikke var noen god løsning. For egen del kritiserer jeg gjerne POD, men da er det som oftest fordi POD enten er for detaljorientert eller ikke tar tilstrekkelig ansvar for å sikre helhetlige nasjonale løsninger, sier Sættem.

Politiets Fellesforbund skriver blant annet at «Det er ikke nok vekt på forebyggende arbeid og ikke tilstrekkelig lokal tilstedeværelse, og etterforskningsløftet er enda ikke i mål. Det er tydelig at beslutninger og ressurser må flyttes ut i distriktene". Hva tenker dere om å flytte beslutninger og ressurser ut i distriktene, og gi distriktene større rom til å ta egne beslutninger?

- Jeg er enig i mye av dette, og det å styrke forebygging, lokal synlighet og etterforskning er helt i tråd både med Politimeldingen og hva Monica Mæland har snakket om det siste året. Men det må ikke gå på bekostning av alle de fremskrittene politireformen har gitt oss. Jeg tenker ikke minst på det enorme kvalitetsløftet vi har fått i nærmest alt politiarbeid, fra styrkingen av operasjonssentralene og politiarbeid på stedet til den spisseste beredskapen og etterforskningen av alvorlig kriminalitet som tidligere ikke ble avdekket og etterforsket. Men ellers er jeg helt enig i at vi bør ha mindre detaljstyring både fra POD, departement og storting – lokal handlefrihet til å løse oppgavene vil gi oss et bedre politi, sier Sættem.

- Hva tenker dere om forslaget om å legge ned Politidirektoratet, som Senterpartiet og Frp ønsker?

- Andre partier får svare for sine standpunkter, men det betyr en ny reform av norsk politi. Det tror jeg ikke gir arbeidsro eller et bedre politi. Da liker jeg bedre PFs innfallsvinkel, nemlig at det er nyttig å drøfte hva vi forventer av POD. Vi legger nok ulike ting i hva en slik gjennomgang betyr, men jeg mener den såkalte områdegjennomgangen av norsk politi fra sist vinter er et nyttig bidrag. Den avdekket for eksempel svakheter i etatsstyringen fra JD overfor politiet og svakheter i det kunnskapsgrunnlaget POD ga råd til departement og politiske beslutningstakere ut fra, sier han.

LES OGSÅ: Slik vil partiene utvikle politiet

Powered by Labrador CMS