James Pugel har hatt toppjobber i politiet i Seattle og King County. Nå reiser han også verden rundt for å fortelle om LEAD-programmet deres.
James Pugel har hatt toppjobber i politiet i Seattle og King County. Nå reiser han også verden rundt for å fortelle om LEAD-programmet deres.

Suksess med alternativ oppfølging av narkotika­brukere: – Men du kan ikke fjerne muligheten for å straffe

Amerikansk politisjef.

Publisert

Tirsdag trakk Rusreformkonferansen både statsråder, stortingspolitikere og politiforskere til debatter og foredrag om den varslede rusreformen Regjeringen vil gjennomføre. Innholdet er foreløpig uklart, men endringer i politiets rolle kan være en konsekvens av reformen.

Blant foredragsholderne som var hentet inn, var tidligere politisjef i Seattle, James Pugel. Han fortalte om LEAD-programmet (Law Enforcement Assistant Diversion) som politiet iverksatte i deler av Seattle og fylket King County i Washington fra 2011.

Etter at politi, påtalemyndighet, rettsvesen, fengselsvesen og lokale hjelpetiltak hadde diskutert ulike løsninger, falt de ned på at politiet skulle tilby personer som ble arrestert med små doser narkotika på gateplan, et alternativ til straff.

– De fikk der og da et tilbud om bli med for å møte en saksbehandler for å lage en plan for å komme ut av situasjonen de var i. Hvis de takket ja, og rundt en måned seinere møtte opp til en ny samtale, ville vi la straffesaken ligge. 95 prosent av de politiet tok med narkotika valgte å takke ja til tilbudet, fortalte Pugel under Rusreformkonferansen.

Resultatet av LEAD-programmet, slik Pugel legger det fram, virker å være positivt: 59 prosent av de som frivillig valgte å delta i LEAD-programmet, blei ikke tatt av politiet seinere.

– Men dette avhenger av at saksbehandlerne politiet arbeidet med tilhører tiltak utenfor politiet og er svært oppsøkende. De kan ikke sitte på et kontor og vente på at folk som lever på gata skal møte opp. Dette, og det at politi, brukere og hjelpetiltakene begynte å snakke sammen, var mye av nøkkelen, utdyper Pugel til Politiforum.

Vil ikke fjerne straff

Det er nok ingen overdrivelse og si at det store flertallet av deltakerne under Rusreformkonferansen i det minste ønsker en avkriminalisering av brukerdoser med narkotika. Helseminister Bent Høie gikk langt i å si at politiet vil få en mer begrenset oppgave på rusfeltet i framtiden.

James Pugel under foredraget på Rusreformkonferansen.
James Pugel under foredraget på Rusreformkonferansen.

– Politiets eneste oppgave blir å henvise til et helsetilbud. Kriminalisering bidrar til at vi ikke kommer inn med hjelpetiltak raskt nok, sa Høyre-ministeren.

Men Pugel som hevder å ha lyktes med sitt LEAD-program og oppsøkende team med alternative straffemetoder, mener muligheten for å straffe og å innføre et omfattende og alternativt tilbud kan kombineres. På spørsmål om han vil fjerne politiets mulighet for å straffe bruk av narkotika, svarer han kontant:

– Nei. Jeg tror ikke vi kan tvinge noen til å delta i LEAD-programmet, bare gi de som blir tatt valget om alternativ oppfølging og straff. De fem prosentene som takker nei er personer som bare forstår straff (“coercion”) . Det er det kriminalitetsbekjempelse handler om. Gjør du ikke det ene, så venter det andre, sier Pugel.

– Viser mulighet for å utvide de alternative metodene i norsk politi

Torbjørn Trommestad i Norsk Narkotikapolitiforening
Torbjørn Trommestad i Norsk Narkotikapolitiforening

Blant de andre som fikk noen få minutter til rådighet under Rusreformkonferansen var Norsk Narkotikapolitiforenings Torbjørn Trommestad, som i 14 minutter diskuterte politiets rolle etter rusreformen med Bård Dyrdal

Trommestad mener samarbeidet Seattle-politiet har med lokale aktører og hjelpetiltak i LEAD-programmet på langt nær feier norsk politi av banen.

– Resultatene er jo gode, men det han forteller viser også at norsk politi ligger langt foran når det kommer til samarbeid med andre etater og lokale aktører. Norge er i en særstilling sånn sett og andre land blir overraska når de ser hvor mange samarbeidsaktører norsk politi har i blant annet barnevern, kommuner og andre etater.

Utvalget som skal utforme rusreformen må få bruke tid til å finne fram til den riktige medisinen for en bedre ruspolitikk, mener Trommestad. Men han lar seg inspirere av Seattle-politiet og James Pugel på ett område.

– Norsk politi har allerede en del alternative tiltak vi tilbyr personer under 18 år som blir tatt med narkotika, og som gjør at sakene ikke går i straffesporet. Rusreformen gir en mulighet til å utvide bruken av disse metodene til å gjelde også personer som er eldre. 

Powered by Labrador CMS