Justisdepartementet sliter med innsynssystemet sitt. Det forsinker offentligehetens innsyn i dokumenter som går inn og ut av byggene i Nydalen i Oslo.
Justisdepartementet sliter med innsynssystemet sitt. Det forsinker offentligehetens innsyn i dokumenter som går inn og ut av byggene i Nydalen i Oslo.

Innsynstrøbbel for Justis-­ og beredskaps­departementet

Viktig nettsted fungerer ikke.

Publisert

På nettstedet eInnsyn.no samles postlistene norske departementer, direktorater og flere andre offentlige organer. Nettstedet er et svært viktig verktøy for journalister og andre som ønsker å kikke politikere og byråkratiet i kortene - og ofte kilden til store avsløringer.

For Justisdepartementet fungerer imidlertid ikke den viktige tjenesten. Siden 1. august, i ti dager, har ikke departementet mottatt innsynskrav. I en melding på eInnsyn.no står det at det ikke vil være mulig for departementet å gi svar på innsynsbegjæringer som sendes inn via eInnsyn, men som ikke mottas av departementet. Det vil også føre til at departementet bruker lenger tid på å behandle begjæringer som mottas.

– Det er ikke mulig per nå å si noe om hva som er galt eller når dette er rettet. Avviket har pågått siden onsdag i forrige uke. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Justis- og beredskapsdepartementet jobber for å få løst problemet så raskt som mulig, skriver Gunnar Johansen i kommunikasjonsenheten til departementet.

De anbefaler derfor at personer som vil ha innsyn i dokumenter, også sender e-post til departementet.

Det er imidlertid ikke første gang Justisdepartementet sliter med innsyn og offentlighet. I fjor ble det klart at departementet kom verst ut i en åpenhetsrapport utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg. Blant annet ble det påpekt at departementet brukte hele 40 dager fra de fikk et brev til de journalførte det - dobbelt så lang tid som det neste departementet på lista.

«Sterkt forsinket journalføring/publisering undergraver offentlighetsloven – og dermed demokratiet. Møter kan avvikles i hemmelighet, saker kan avgjøres uten offentlig debatt og direktiver kan sendes til underordnede organer – uten at offentligheten får kjennskap til hva som skjer», skrev utvalget i fjor.

Hvor store forsinkelser problemene med eInnsyn nå medfører, er foreløpig ukjent.

 
Powered by Labrador CMS