PFT forklarer at tidligere hadde ingen politidistrikt søkt om å få merke Liten Patruljebil Volvo V90 CC med teksten «Innsatsleder», og det var ingen godkjent merking for denne bilen. Etter å ha mottatt søknader, ble merkingen likevel godkjent.

Fikk ikke merke innsatslederbilen - Nå har PFT snudd

I april fikk politidistriktene beskjed om at det kun var Mercedes-Benz Vito som kunne merkes som «innsatsleder», når nye biler skulle bestilles. Nå har PFT snudd, og har godkjent merking når politidistrikter som har søkt om det.

Publisert

I april skrev Politiforum om at politidistrikter som ønsket å bruke andre biler enn Mercedes-Benz Vito som innsatslederbil, ikke fikk skrive «innsatsleder» på bilen. Politiets Fellestjenester, som gjør innkjøpsavtaler for politibiler, opplyste at det kun var Mercedes-Benz Vito som kunne ha påskriften «innsatsleder».

- Innsatsledere kan benytte alle patruljebiler i politiets sortiment, men det er i dag ingen andre biler enn Mercedes som har godkjent merking som innsatslederbil. Dette betyr at en innsatsleder gjerne kan bruke Volvo V90CC i sin tjeneste, men den vil ikke være merket som innsatslederbil, uttalte Nils Erik Skulstad, seksjonsleder for kjøretøy hos PFT, i april.

Innsatsledere Politiforum snakket med var tydelige på at det er svært viktig at innsatslederbilen er merket, for samarbeidet med interne og eksterne aktører, som brannvesen, helsevesen og journalister. De påpekte at det er avgjørende i en akuttfase at folk ser hvor innsatsleder er.

Nå ser saken derimot ut til å ha løst seg.

29. april, ti dager etter at Politiforum skrev om saken, sendte Vest politidistrikt en søknad til Politiets Fellestjenester, hvor de søkte om å få merke en Volvo V90CC med «innsatsleder». Etter at saken har vært til behandling hos PFT fikk de medhold i dette.

- Politidistriktene kan søke

Nils Erik Skulstad, seksjonsleder i Politiets Fellestjenester, skriver i en e-post til Politiforum at ingen politidistrikter hadde søkt om dette tidligere, før Vest politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt gjorde det i vår.

- Politiet har i dag én type patruljebil som er spesielt utviklet for innsatsledere, og det er Mercedes-Benz Vito. Kjøretøyet er fremskaffet på oppdrag fra Politidirektoratet for å dekke et spesifikt behov for innsatsledere. Utformingen av denne spesialbilen er utviklet sammen med brukerne. I PFTs nettbutikk er det fortsatt kun Mercedes-Benz Vito som ligger inne for bestilling merket med Innsatsleder, skriver han.

- Tidligere hadde ingen politidistrikt søkt om å få merke Liten Patruljebil Volvo V90 CC med teksten «Innsatsleder», og det var ingen godkjent merking for denne bilen. Denne våren mottok imidlertid Politiets Fellestjenester (PFT) søknader fra Vest og Sør-Øst politidistrikt om å få merke Liten Patruljebil Volvo V90 CC med Innsatsleder, skriver Skulstad.

Han forteller at PFT har behandlet og godkjent søknadene, og at det i tillegg er laget en mal på hvordan godkjent merking skal se ut, og hvordan teksten skal plasseres på «Liten Patruljebil».

- Hvis et politidistrikt ønsker det kan de søke PFT om å merke andre biler enn Mercedes-Benz Vito med Innsatsleder, men det er kun Mercedes-Benz Vito som er spesielt utviklet for innsatsledere, skriver Skulstad.

«Byråkratisk viss-vass»

Sigrid Skjøren, seksjonsleder i Stab for virksomhetsstyring i Vest politidistrikt, sier til Politiforum at de søkte om å merke en Volvo V90CC.

Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre.

- Vi søkte om å merke Volvoen med «innsatsleder» for en periode på seks måneder, som en midlertidig løsning. Antagelig blir det en midlertidig merking igjen av en ny Volvo etter det. Det er praktisk for oss, for å få en jevn fordeling av kjøretøy og antall kilometer i politidistriktet. Det er fordi vi rullerer bilene i politidistriktet, sier Skjøren.

Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, var blant de som reagerte på at innsatsledere ikke kunne merke andre biler enn Mercedes-Benz Vito som innsatslederbil, og kalte det «byråkratisk viss-vass».

-Jeg er glad for å høre at denne historien fikk en lykkelig slutt. Det viktigste er at innsatslederne er synlige og kommer raskt frem. De gjør en uhyre viktig jobb, og da er merking av utrykningskjøretøy det siste de skal trenge å måtte bekymre seg for, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre.

LES OGSÅ: Frølich om nei til «Innsatsleder»-merking: – Byråkratisk viss-vass

Powered by Labrador CMS