Snart økes antallet betraktelig - Sjekk politiets elbilpark her

Foreløpig teller antall elbiler i politiet kun 85, men Politiets Fellestjenester forventer at elbiler vil kunne dekke de fleste behovene politiet har innen noen år.

TRE PÅ TOPP: Kia Soul, Opel Corsa-e og Hyundai Kona electric.
Publisert

Politiets aller vanligste bil er den gamle traveren Mercedes-Benz Vito, som finnes i 449 eksemplarer fordelt på alle politidistriktene.

Fire av disse er elektriske - utlånt til politidistriktene Oslo (2 biler), Sør-Vest og Troms - som en del av Politiets Fellestjenesters (PFT) uttesting av elektriske biler.

Tall fra Statens Vegvesen og Politiets Fellestjenester viser at kun 85 av politiets totalt cirka 3500 biler er elektriske. 

Den store majoriteten av elbilene er administrative kjøretøyer.

Et unntak er Utrykningspolitiets to elbiler av typen BMW i4 og Kia EV6, som brukes som videobiler med stor suksess.

SE FULL OVERSIKT OVER ELBILPARKEN LENGER NED!

Har startet kartlegging

Selv om andelen elbiler i politiet er forsvinnende liten i dag, vil den sannsynligvis øke betraktelig de kommende årene. 

Flere bilprodusenter, inkludert Volvo som i dag leverer sin V90CC til politiet, har varslet at de vil fase ut fossilbiler fram mot 2030.

PFT gjennomførte sist sommer en forstudie knyttet til elektrifisering av bilparken i politiet, hvor de så på hvordan de kunne «kartlegge og analysere elektrifiseringsevnen til hvert tjenestested».

– Med bakgrunn i denne forstudien har vi har nylig startet opp et forprosjekt som skal kartlegge hvilke områder i politiet som vil bli berørt av en omstilling til elektriske biler, og hva omstillingen vil medføre av konsekvenser. Det er naturlig at en overordnet strategi for elbiler i politiet blir en del av dette arbeidet. Målet med forprosjektet er å få svar knyttet til hvordan politiet skal gå videre i arbeidet med innføringen av elbiler i blant annet patruljebilsegmentet, sier Truls Nygaard Djupvik, seksjonsleder for transportmidler i PFT.

Elektriske fangebiler?

Politiets nåværende bilavtale for patruljebiler løper til 2027, men hvorvidt det blir aktuelt å åpne for elbiler i anbudet, sier Djupvik det er for tidlig å konkludere med.

Det er ikke unaturlig at elbiler er en del av konkurransen.

– Men det er ikke unaturlig at elbiler er en del av konkurransen når vi ser hvordan markedet endrer seg. De fossile drivlinjene vil gradvis forsvinne fra markedet, og vi må for eksempel vurdere å tilby flere drivlinjer parallelt i en overgangsperiode, for å kunne dekke politiets behov, sier seksjonslederen.

Han peker på at PFT imidlertid allerede er i gang med å anskaffe elbiler innenfor forskjellige operative segmenter.

– Den neste konkurransen hvor dette blir aktuelt er anskaffelse av fangetransportbiler, der noen politidistrikter har konkludert med at denne tjenesten kan benytte elbiler. Videre har vi også hatt gode erfaringer med testing av elbiler i UP sin videobiltjeneste, og det er naturlig at elbiler blir vurdert i den neste anskaffelsen til denne tjenesten.

Flere utfordringer

Før politiet kan gjennomføre en storstilt innfasing av elbiler, er det imidlertid flere utfordringer som må løses.

Dette inkluderer både ladeinfrastruktur i politiets bygg og begrensninger i blant annet nyttelast, bakkeklaring og rekkevidde, og usikkerhet knyttet til hvordan en større elbil-flåte vil fungere i politiet.

– Her ønsker PFT å gjennomføre en større pilot for å samle data. Det må for eksempel gjøres vurderinger av hvordan man skal ivareta beredskapen dersom man kun har elektriske biler, sier Djupvik.

Han peker på at det er behov for å kartlegge infrastrukturbehov og -muligheter med tanke på bygging av ladestasjoner for elbiler. 

– Det må også etableres en plan for hvordan ladekapasiteten kan oppgraderes i takt med innfasing av elektriske biler. De elektriske bilene PFT har testet så langt, har heller ikke de samme kapasitetene som fossile biler. Dette betyr at de har mindre nyttelast, lavere bakkeklaring og/eller kortere rekkevidde, for å nevne noen punkter. Det er behov for en kartlegging av om, og i så fall hvordan, dette vil påvirke politiets måte å arbeide på, sier Djupvik, men legger til:

– Vi forventer likevel at utviklingen vil gå fort på dette området, og at elektriske biler i stor grad vil kunne dekke de fleste behovene politiet har innen noen år.

Powered by Labrador CMS