Politiets Fellestjenester forklarer at i dag er det ingen andre biler enn Mercedes-Benz Vito som har godkjent merking som innsatslederbil. Hvis en innsatsleder ønsker å bruke en Volvo V90CC (bildet) eller en annen bil, kan den ikke merkes som innsatslederbil.

Får ikke skrive «innsatsleder» på innsatslederbilen: - Tullete

Det er kun Mercedes-Benz Vito som får ha påskriften «innsatsleder» når nye patruljebiler skal bestilles. Hvis innsatsledere vil ha en annen bil kan ikke bilen merkes, ifølge PFT.

Publisert Sist oppdatert

- Sør-Øst politidistrikt har bestilt en Volvo som vi skal bruke som innsatslederbil, men vi får ikke merket bilen vår med «innsatsleder». Vi får beskjed om at det bare er Mercedes som skal kunne ha «innsatsleder» skrevet på bilen, sier Jon Terje Stäheli, innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Han presiserer at han uttaler seg på vegne av seg selv, og ikke på vegne av etaten.

De neste seks årene skal Volvo V90CC og Mercedes-Benz Vito være politiets nye patruljebiler. Ifølge avtalen Politiets Fellestjenester (PFT) har inngått, skal Mercedes-Benz Vito være politiets innsatslederbil. Sør-Øst politidistrikt fikk en Mercedes-Benz Vito på prøve, men valgte å gå bort fra denne, på grunn av støyproblemer.

- Den hadde mye støy og i høy hastighet hørte vi ikke sambandet. Vi er helt avhengige av å høre sambandet når vi er ute og kjører. Derfor har politidistriktet i stedet bestilt en Volvo som ny innsatslederbil, sier Stäheli.

- Det er veldig merkelig at en betegnelse i politiet, som innsatsleder er, ser ut til å nærmest ha blitt lagt ut på anbud hos private aktører. Det er betenkelig at man ikke ser problemet dette kan få for samarbeidet med både interne og eksterne aktører, som brannvesen, helsevesen og journalister. Hvis vi ikke har merket bilen er det ingen som ser at det er innsatsleder som kommer. Det er avgjørende i en akuttfase at folk ser at vi er på plass, sier han.

- Kun Mercedes kan merkes «Innsatsleder»

Politiforum har stilt Politiets Fellestjenester spørsmål om hva som er grunnen til at kun Mercedes-Benz Vito kan ha påskriften «Innsatsleder».

- Politiet har i dag én type patruljebil som er spesielt utviklet for innsatsledere, og det er Mercedes-Benz Vito. Utformingen av denne spesialbilen er utviklet sammen med brukerne. Det er derfor kun denne som skal bestilles i PFT Nettbutikk med merking som innsatslederbil, sier Nils Erik Skulstad, seksjonsleder for kjøretøy hos PFT.

Dette gjelder for nye patruljebiler, og ikke for gamle biler som allerede er merket «innsatsleder» fra før.

- Er det inngått en avtale med Mercedes-Benz om at ordet «innsatsleder» kun kan stå på deres biler?

- Bertel O. Steen AS, som leverer Mercedes-Benz Vito til politiet, har ingen særlige rettigheter knyttet til denne merkingen. De har derimot kontrakt på å levere et kjøretøy med den spesifikke utformingen som er utviklet for innsatslederbil. Kjøretøyet er fremskaffet på oppdrag fra Politidirektoratet for å dekke et spesifikt behov for innsatsledere. Dette betyr at når politiet skal kjøpe stor, uniformert innsatslederbil (4 sitteplasser, kommandoplass og plass til mye utstyr), så skal denne bilen dekke det behovet. Det er ikke anledning til å kjøpe et slikt kjøretøy fra andre leverandører, sier han.

Han forklarer at bakgrunnen for at det kun er biler fra Mercedes-Benz som kan merkes med «Innsatsleder», er mandatet som ble gitt i oppdraget for Kjøretøyanskaffelsen 2020. I oppdraget fra Politidirektoratet er det beskrevet at det skulle være én type innsatslederbil som tilfredsstilte innmeldte behov for funksjonalitet i en slik bil. Anbudskonkurransen resulterte i at valget ble Mercedes-Benz Vito.

- Politiets fellestjenester skal imidlertid foreta en revisjon av de ulike kjøretøysegmentene neste år. Hensikten er å se om det er behov for endringer eller forbedringer. I dette arbeidet vil også utforming og merking av innsatsleder inngå i vurderingen, sier Skulstad.

LES OGSÅ: Her er politiets nye patruljebiler

Kan skape utfordringer

- Hvis innsatsledere finner ut at en annen bil fungerer bedre til deres bruk, kan de da bestille en annen bil enn Mercedes som innsatslederbil?

- Innsatsledere kan benytte alle patruljebiler i politiets sortiment, men det er i dag ingen andre biler enn Mercedes som har godkjent merking som innsatslederbil. Dette betyr at en innsatsleder gjerne kan bruke Volvo V90CC i sin tjeneste, men den vil ikke være merket som innsatslederbil, sier Skulstad.

Dette kan føre til utfordringer i arbeidet, mener innsatsleder Stäheli.

- I ytterste konsekvens tar det lenger til å samle innsatsleders kommandoplass (innsatsleder-Ko) i en akutt hendelse, hvor vi har eksterne aktører som innsatsleder brann og innsatsleder helse, sier han.

- Tullete

Morten W. Renland, innsatsleder i Troms politidistrikt, mener også det er merkelig at man ikke kan skrive «innsatsleder» på andre nyinnkjøpte biler enn Mercedes-Benz Vito.

- Det synes jeg er tullete. Uansett hvilken bil man skal benytte som innsatsleder, må man kunne merke den som «innsatsleder». Det er ikke biltypen det kommer an på, men innholdet i bilen. Hvis innholdet i bilen er innsatsleder, må bilen merkes med dette. Det er viktig at det er synlig at dette er en innsatslederbil, når man oppretter et innsatsleder-Ko ved en hendelse, sier Renland.

Han legger til at det er særlig viktig i akuttfasen av et oppdrag, at det står «innsatsleder» på innsatslederbilen.

- Både faste aktører og andre aktører som politiet samarbeider med må kunne se hvor innsatsleder er. Det går på synlighet av funksjon, og ikke på hva slags bil innsatsleder kjører, sier han.

- I en akuttfase er tiden viktig. Brannvesenet og helse har vi gjerne avtalt med på forhånd over sambandet, men vi har også andre aktører vi samarbeider med. Å være synlig raskt kan være avgjørende når vi skal opprette raskt samarbeid med andre aktører enn brann og helse, sier Renland.

LES OGSÅ: Raset i Gjerdrum: - Det går fra grøt til katastrofe på et kvarter

Powered by Labrador CMS