Volvo V90 CC er politiets patruljebil i kategorien liten patruljebil.

Varsler storinnkjøp av politibiler

Politiet anskaffer totalt 373 splitter nye kjøretøyer i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Dette er 169 flere kjøretøyer enn opprinnelig planlagt, og innkjøpet kommer som følge av politiets mindreforbruk i 2021, melder departementet.

Politidirektoratet (POD) skal kjøpe inn kjøretøy og materiell for ytterligere 220 millioner kroner, som fordeles til politidistriktene, Kripos og Politihøgskolen.

172 millioner kroner av dette går til nye kjøretøyer, skriver Politiets Fellestjenester (PFT) i en parallell pressemelding.

– Nå styrker vi politiet med flere nye biler. Jeg vet det er et stort behov, så jeg er glad for at vi nå styrker den operative evnen i politiet, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

699 biler har kjørt mer enn 250.000 kilometer

Som Poliforum tidligere har skrevet om, har det i mange år vært store etterslep i bilparken i enkelte politidistrikter.

PFT anbefaler at politiets kjøretøyer av HMS-hensyn avskiltes for politibruk når de har kjørt 250.000 kilometer eller i sju år.

Tall fra PFT viser at det i oktober 2021 fantes 699 patruljebiler som hadde kjørt mer enn 250.000 kilometer - patruljebiler som fortsatt var i drift.

Dette var 55 flere kjøretøyer enn ved en tilsvarende måling i oktober 2020.

– Reduserer snittalderen

Tallene fra PFT viser at Oslo politidistrikt har flest patruljebiler som har kjørt for langt - distriktet har 127 kjøretøyer med for mange kilometer på telleren.

Best stilt av politidistriktene er Finnmark, hvor 17 av patruljebilene har kjørt mer enn 250.000 kilometer.

Statistikken sier ingenting om totalt antall patruljebiler i de enkelte politidistriktene.

I pressemeldingen fra regjeringen uttrykker statsråden tilfredshet med at det nå åpnes for økte investeringer i politiet.

– Mange politidistrikt har rapportert om at de har gammelt og utdatert utstyr. Disse signalene tar regjeringen på alvor. Dette innkjøpet vil bidra til å redusere snittalderen på politiets bilpark, og det er viktig i vårt arbeid for å styrke politiet i hele landet, sier Mehl.

60 hybridbiler

60 av de nye bilene er en ladbar hybrid av typen Ford Explorer Plug-in, og fordeles til utrykningsenhetene (UEH) i hele landet, melder PFT i pressemeldingen.

De første patruljebilene av denne typen var på plass tidligere i år.

50 av de 220 millioner kronene går til anskaffelse av blant annet droner, analyseinstrument for narkotika, vernemasker, fartsmålere, kriminalteknisk utstyr og skuddbeskyttende verneutstyr, skriver departementet i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS