Namsfullmektigene Anne Lene Lund Johansen og Espen Formoe på oppdrag et sted i Drammens-området.

POD: – Ivaretagelse av sikkerheten til alle ansatte er viktig

Seksjonsleder Rune Pedersen i Politidirektoratet (POD) forventer at sikkerhetsrutinen for sivile er innført i politidistriktene i løpet av andre kvartal 2022.

Publisert Sist oppdatert

– Innføringen av rutinen må sees sammen med andre oppgaver og prioriteringer og lokale utfordringer, men HMS er en tilstand og POD forventer at HMS er forsvarlig til enhver tid, sier Pedersen, som er leder av HMS-seksjonen i PODs HR- og HMS-avdeling.

LES OGSÅ: Politiets sivilt ansatte på vei mot en sikrere arbeidshverdag

Han sier POD regelmessig følger opp implementeringen av retningslinjene, og at de fleste politidistriktene har meldt tilbake at arbeidet er godt i gang – selv om utfordringer blant annet knyttet til koronapandemien har skapt utfordringer.

– POD følger dette opp og forventer at implementering og innføring er ferdig i løpet av andre kvartal 2022. Ivaretagelse av sikkerheten til alle ansatte er viktig. Denne rutinen anses for å være et riktig og godt grep for å sikre at dette blir fulgt opp på en systematisk måte, sier Pedersen.

Seksjonslederen peker på at politiet skal ha en risikobasert tilnærming til alt innen HMS.

– Vi gjør oppmerksom på at implementering og innføring av en retningslinje ikke i seg selv betyr at HMS er forsvarlig, men at grunnmuren da vil være på plass. HMS betyr kontinuerlig forbedring og derfor vil oppdaterte risikovurderinger som følges opp være det beste bidraget til et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, forklarer han.

Sikkerheten til sivilt ansatte skal også være en del av en overordnet risikovurdering som er planlagt gjennomført i mars i år, og Pedersen peker på at den «med stor sannsynlighet» vil føre til et enda større fokus på sikkerhet for sivile.

– Vi vet at det har vært fokus på sikkerheten til sivilt ansatte over flere år fra fagorganisasjoner, vernetjeneste og sivilt ansatte. Det er bra at dette har blitt tatt tak i på en mer systematisk måte, samt at det vil være et satsingsområde fremover, sier seksjonslederen.

På spørsmål om hvem som skal dekke eventuelle ekstrakostnader ved innføringen av sikkerhetsrutinene for sivile, svarer han dette:

– HMS er et lederansvar. Utgiftene dekkes av distriktene, eventuelt enhetene selv.

Etter dialog og innspill fra distriktene selv, har POD og PFT utviklet en standardisert pakke med verneutstyr og arbeidstøy som kan bestilles av de med behov

Powered by Labrador CMS