Politistudenter er bekymret for at de ikke er nødt til å bestå noe arbeidskrav i liveredning.
Politistudenter er bekymret for at de ikke er nødt til å bestå noe arbeidskrav i liveredning.

Politistudenter slipper å bestå arbeidskravet i livredning

Flere politistudenter er bekymret for at det ikke lenger er et krav om å bestå arbeidskravet i livredning, mens en studieleder ved PHS mener det ikke er et problem.

Publisert

– Nå er det sånn at man bare trenger å møte opp og det synes jeg er forferdelig. 

– Det går utover samfunnet at morgendagens politimenn ikke kan redde folk fra å drukne, sier en politistudent. 

Politihøgskolen forteller at det nå kun stilles krav til obligatorisk oppmøte, hvilket innebærer at studenter må møte opp i 80 % av undervisningstimene. 

Allerede i april ble temaet tatt opp i Politiforum da styremedlem Julia Alvær i PF-studentene også påpekte at det var et problem. 

– Når jeg står ved vannkanten og skal hoppe uti, kan jeg mye om determinisme og naturalisme, men lite om å faktisk redde liv, skrev Alvær.

Den gang svarte avdelingsleder for bacheloravdelingen, Geir Valaker at det stemmer at studentene ikke er klare for alt når praksisåret starter. 

– Det er riktig at arbeidskravet i livredning i vann falt bort i 2014. Samtidig har opptaket til Politihøgskolen skjerpet krav til svømming og dykk. Antall undervisningstimer i første studieår er det samme som før 2014. I tredje studieår gjennomføres en øvelse som inkluderer livredning både i vann og på land. Studentene gjennomfører også tre timer opplæring i bruk av hjertestarter. Generell opplæring i førstehjelp er styrket de senere år, først og fremst gjennom et godt samarbeid med OsloMet og ambulansetjenesten. Tilsvarende opplæring gjennomføres også på de øvrige studiestedene, skrev Valaker da. 

Avdelingsleder for bachelorutdanningen i Oslo, Geir Valaker.
Avdelingsleder for bachelorutdanningen i Oslo, Geir Valaker.

Arbeidskravet var for stort


Politistudentene Politiforum har vært i kontakt med forteller at de tror grunnen til at kravet om å bestå arbeidskravet ble fjernet fordi det var for mange som strøk, og dermed ikke fikk vitnemål. Dette sier studieleder ved Orden og beredskap, Hilde Sørum at ikke stemmer.

– Det var svært få som ikke fikk godkjent dette arbeidskravet. Hovedårsaken til at det ble tatt bort var likevel at antall arbeidskrav i utdanningen var for stort, sier Sørum.

Politiet er ofte først på stedet, er det ikke viktigere at «morgendagens» politibetjenter kan redde noen fra drukning - fremfor at de kun har sett på at andre har gjort det?

– PHS mener at nyutdannet politi gjennom opplæringen kan håndtere livredning, sier Sørum. 

Hun forteller at bacheloravdelingen nå er i gang med å operasjonalisere ny rammeplan, hvor alt faginnhold, organisering og arbeidsmåter, arbeidskrav og eksamener blir vurdert. Det vil da mest sannsynlig også bli sett på om det er nødvendig å ha en test med i livredningskurset, slik som før.