Karl Karlsson, Paal Christian Balchen og Ole Martin Mortvedt fikk heder av Politets Fellesforbund.

Hedret av fagforeningen

Flere markante fagforeningsskikkelser ble hyllet under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte, deriblant tidligere Politiforum-redaktør Ole Martin Mortvedt.

Publisert

I midten av november – ett år på overtid – ble PFs landsmøte arrangert på Gardermoen. Under festmiddagen på landsmøtets nest siste dag, tok forbundsleder Sigve Bolstad scenen for å dele ut utmerkelser til fem tillitsvalgte.

– Noe av det viktigste vi gjør, er å gi noen en ære, en heder, innledet Bolstad.

Hedret fem personer

Under årets landsmøte fikk han gleden av å dele ut fire hederstegn og ett æresmedlemskap i fagforeningen: PFs høyeste utmerkelse. Æresmedlemskapet gikk til Ole Martin Mortvedt, mangeårig redaktør i Politiforum.

«Mortvedt tildeles æresmedlemskap for sin solide innsats som redaktør i Politiforum fra 2001 til han gikk av med pensjon i 2019. […] Før han tiltrådte som redaktør var bladet mest en samling av referater fra ulike møter og samlinger. Under Mortvedt sin ledelse har bladet satt agenda og vært retningsgivende i svært mange viktige saker for fagforeningen og også bidratt til å sette politiet som etat på kartet i mye større grad enn tidligere», het det blant annet i begrunnelsen.

– Du er en bra mann, med et operativt hjerte og et hjerte for politioppdraget, sa Bolstad.

Rørt eks-redaktør

Den mangeårige redaktøren, som også har en fortid både som polititjenestemann og tillitsvalgt i politiet, ble rørt over å bli tildelt heder av fagforeningen.

– Tusen, tusen hjertelig takk, kjære landsmøte. Det her var jeg overrasket over, men jeg setter enorm pris på at dere husker denne avgåtte redaktøren. Tusen takk for utmerkelsen. Den skal jeg henge høyt på hjemmekontoret, sa Mortvedt i sin takketale.

Mortvedt gikk av med pensjon i 2019.

Fire hederstegn

To av de fire hederstegnmottakerne var til stede under landsmøtet, og fikk sine hederstegn tildelt fra scenen: Mangeårig tillitsvalgt og forbundssekretær Paal Christian Balchen og Karl Karlsson, markant lokallagsleder for PF Troms.

Balchen betegnes som «en uredd medarbeider og tillitsvalgt» som «har løftet en rekke problemstillinger og deltatt aktivt i viktige diskusjoner både lokalt og sentralt».

Karlsson «har et eget blikk for detaljer og regler, og har klart å få etterbetalt ca 500 000,- for ansatte ved troms PD, ved å ettergå turnuser», heter det blant annet om ham.

De to siste hederstegnmottakerne var Vidar Johnsen og Ole Tom Fossnes.

Johnsen tildeles hederstegn for «sin solide innsats som tillitsvalgt og har innehatt både lokale og sentrale verv» – deriblant som lokallagsleder for PF Trøndelag.

Fossnes tildeles hederstegn for «sin solide innsats som tillitsvalgt», etter å ha innehatt verv som tillitsvalgt i hele sitt arbeidsliv i politiet.

Powered by Labrador CMS