Det har i perioder vært høyt trykk på grenseovergangene.
Det har i perioder vært høyt trykk på grenseovergangene.

Økt press på grensekontrollen: Omdisponerer ansatte fra UP og Politiets utlendingsenhet til grensa

Til sammen 80 ansatte fra UP og PU flyttes til grenseovergangene, for å bidra til å lette trykket.

Publisert

Den siste tiden har det vært økt trafikk inn mot grensa. Det har ført til hektiske dager for dem som jobber med grensekontroll, i forbindelse med koronapandemien.

Nå har Politidirektoratet bestemt at flere politiansatte fra Utrykningspolitiet (UP) og Politiets utlendingsenhet (PU) skal omdisponeres til arbeidet med grensekontrollen.

I et brev som er sendt ut til politidistrikter og særorganer skriver Politidirektoratet at «Grunnet det økte trafikkvolumet som mange grenseovergangssteder opplever er det behov for å iverksette noen tiltak for å kunne håndtere oppdraget på en forsvarlig måte. En økende reiseaktivitet og et fortsatt utfordrende smittebilde utenfor Norges grenser tilsier at innreisekontrollen må sikres tilstrekkelig med ressurser for å kunne opprettholdes med ønsket intensitet også når antall reisende øker».

De skriver videre at behovet for mer ressurser er størst i Øst politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt.

Derfor skal til sammen 80 stillinger omdisponeres til grensa. 50 av disse stillingene skal midlertidig flyttes fra Politiets utlendingsenhet, mens 30 av stillingene kommer fra Utrykningspolitiet.

55 av medarbeiderne omdisponeres til Øst politidistrikt, og 25 politistillinger omdisponeres til Sør-Øst politidistrikt. Omdisponeringen skal skje fra denne uken, og varer i utgangspunktet frem til 8. september.

Politidirektoratet skriver videre at «POD vil i denne perioden arbeide videre med alternativer for å dekke ressursbehovet til grenseoppdraget».

Høyt trykk på grensa

Elisabeth Rise, stabssjef i Politidirektoratet, forteller at trykket på grenseovergangene tidvis har vært høyt.

- Dette er selvsagt krevende for de politifolkene som skal kontrollere alle innreisende og håndheve et krevende og komplisert regelverk. Oppdrag fører til at trykket på de ansatte ved grenseovergangene er stort, noe som har ført til at det er satt inn ekstra ressurser for å løse oppdraget til det beste for de reisende og ansatte. Det å ivareta personellet vårt er svært viktig og vi vurderer fortløpende behovet for bemanning. Noen ganger er behovet høyere, andre ganger lavere. Dette endres i takt med hvilke land som er røde eller grønne og hvor mange reisende vi har til enhver tid, sier Riise, til Politiforum.

- Det har vært meldt om lange køer, blant annet på Svinesund. Vil disse kunne bli mindre med mer personell på grensa?

- Målet er så rask behandling som mulig og kortest mulig køer. Samtidig står vi midt i en global pandemi, der vi har fått i oppdrag å kontrollere alle innreisende. Det er naturlig nok noe som tar tid, uansett. Det vil igjen føre til kø når mange reiser samtidig. Reiser du utenlands i den situasjonen vi nå står i, må du også være forberedt på kø og ventetid, og mulig karantene ut i fra hvilken farge landet du kommer fra har på det tidspunktet, sier Riise.

Ansettelsesforhold

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier at de har hatt tett dialog med lokallagene som er berørt. Han sier også at de har hatt god dialog med Politidirektoratet om saken.

- Vi skjønner at det er behov for å styrke vaktholdet på grensa. Vi ser at når land går fra grønt til gult, og fra gult til rødt hoper det seg opp med køer. Da er det behov for flere folk på grensa. Med lange køer blir det mer press på de som jobber der, sier Bolstad.

- Vi har jobbet med å ivareta de som skal gjøre denne tjenesten, slik at det blir spesifisert opp mot oppgavene som skal gjøres. De fleste i UP har for eksempel en fast stilling i et politidistrikt med en kort periode hvor de er i UP, så vi er opptatt av at deres ansettelsesforhold ikke blir endret selv om de omdisponeres til grensekontroll, sier han.

Powered by Labrador CMS