De ansatte ved Politihøgskolen på Kongsvinger på vei inn i møte med ledelsen ved skolen. Frode Gundersen er politioverbetjent og tillitsvalgt på Kongsvinger. Han er kritisk til den korte tiden de ansatte som mister dagens jobb får på seg.

PHS-ansatte på Kongsvinger møtte rektor: – Staten er elendige på personalpolitikk

Bachelorutdanninga ved PHS Kongsvinger legges ned og 15 ansatte mister dagens arbeidsoppgaver på bare noen uker.

Publisert

Forutsatt at regjeringens forslag til statsbudsjett går gjennom, noe alt tyder på at det gjør, vil 15 ansatte ved bachelorutdanningen ved Politihøgskolen på Kongsvinger miste arbeidsoppgavene sine over sommeren. På Kongsvinger legges bachelorstudiet ned, som følge av at antallet studenter ved PHS reduseres fra 720 til 550 allerede i august.

Tirsdag formiddag møtte de ansatte arbeidsgiveren sin, ved rektor Nina Skarpenes og sjef for bachelorutdanninga Geir Valaker, til samtaler om situasjonen de står i – en situasjon som gjør at de 15 ansatte må få nye jobber i løpet av noen få uker, rett før ferien.

– Etter møtet i dag har vi blandede følelser. Men vi kan slå fast én ting. Staten er elendige på peronalpolitikk, og det viser de ved å gjennomføre et kutt med så kort tidshorisont. De ansatte her er familiefolk bosatt i området. Det er 15 ansatte som mister jobben rett før ferien, og som ikke vet hva de skal gjøre når de kommer på jobb i august, sier Frode Gundersen, tillitsvalgt for de ansatte ved PHS Kongsvinger, i harde ordelag.

Sammen med Vanja Sørli, også hun ansatt ved PHS på Kongsvinger, og Ole Halvar Larsen, tillitsvalgt for alle ansatte ved PHS, møter han Politiforum etter å først ha snakket med de ledelsen og deretter de andre ansatte.

– Rektor la fram forslag til hvordan løpet skal gå videre. Vi føler at ledelsen ivaretar oss som de kan, men jeg er redd for at dette skjer såpass fort at prosessen blir dårlig, sier Gundersen.

Leter etter ledige stillinger

Rektor Nina Skarpenes holdt et lukket møte med de ansatte ved bachelorutdanninga på Kongsvinger tirsdag.

Allerede i dag, onsdag, skal PHS-ledelsen videre i møter med avdelingsledere ved PHS i Oslo, for å finne ut om det finnes ledige arbeidsplasser eller behov for flere ansatte ved PHS fra høsten.

– Blir det plass til alle de ansatte som mister nåværende jobb i framtida?

– Vi håper at alle skal få stillinger, men omstillingsavtalen åpner også for at vi finner stillinger andre steder i politiet. Kartleggingen er i gang, allerede onsdag skal det være møte med avdelingslederne ved PHS i Oslo. Da kan vi se på hvilke stillinger som er eller vil bli ledige, og om det er områder som kan styrkes med nye stillinger. Vi må kartlegge disse mulighetene før vi kan si noe sikkert, sier Skarpenes til Politiforum

Tillitsvalgt Larsen håper PHS-ledelsen finner løsninger.

– Vi får se om det blir ledige stillinger ved PHS. Også Operativ seksjon på Kongsvinger kan være aktuelt for noen av de ansatte. Vi vet at det er stillinger som er satt i bero der, og det er bra. Det er fint det jobbes med en strategi for å få flest mulig av oss inn i organisasjonen. Vi er spente.

Ole Halvar Larsen, Vanja Sørli og Frode Gundersen representerer ansatte ved PHS. De er lite glade for at endringer ved studiestedet skjer såpass raskt som de vil gjøre.

Målet for PHS er å ha mest mulig klart for de ansatte allerede før fellesferien setter inn.

– Faktum er at fristen som er gitt, gir svært kort tid for de ansatte i en stor og dramatisk omstilling. Det er mennesker som må ta hensyn til familie, flytting, fritidsinteresser. Alt skal løses på noen uker. Alt vi vet nå er at vi skal møte opp her, men vi vet ikke hvor lenge vi må leve i usikkerheten, sier Vanja Sørli, som jobber som forsker på Kongsvinger.

– Var aldri meningen at det skulle være et permanent studiested

PHS-rektor Skarpenes sier ledelsen og de ansatte i det lukkede møtet jobbet med å se på hvilke virkemidler politiet har til rådighet for de ansatte som følge av omstillingsavtalen, og lagt en plan for arbeidet framover mot sommeren.

– Hvordan opplevde du stemningen på møtet? 

– Det var nok en litt avventende stemning, men de ansatte virker innstilte på å finne løsninger. Jeg synes at det er flott hvordan de, i en uoversiktlig og usikker situasjon, har gjennomført arbeidet og avslutningen på studieåret..

– Du har selv sagt at dere støttet at det var Kongsvinger som skulle legges ned, dersom det ble nedtrekk i antall studenter. Hvorfor Kongsvinger?

– Da vi startet Kongsvinger i sin tid, bestemte vi oss for at det skulle være en midlertidig lokasjon under det høye studentopptaket. Det var aldri meningen at det skulle være et permanent studiested for bachelorutdanning.

– Men PHS sier selv at kapasiteten i de gamle byggene på Majorstua i Oslo er sprengt. Hvorfor kunne dere ikke bare kuttet ned på antall studenter der?

Ole Halvar Larsen, Vanja Sørli og Frode Gundersen håper skolen kan få mer av etter- og videreutdanning.

– Det er noe med å kunne samle fagmiljøene på ett sted. Små fagmiljøer er sårbare. Derfor ønsker vi bachelorutdanningen samlet på Majorstuen, mens Kongsvinger er et bedre sted for etter- og videreutdanning, spesielt innenfor tunge operative disipliner. Det er det tilrettelagt for her i mye større grad enn i Oslo. Når det er sagt, så vil også kuttet i antall klasser på Kongsvinger ramme antall klasser på Majorstua om to år, siden studentene fra Kongsvinger går det siste året sitt i Oslo etter praksis. Så det vil bli seks klasser færre i Oslo også, forklarer Skarpenes.

Ber om mer etterutdanning og midler til omstilling

Tross i at PHS på Kongsvinger ble opprettet som midlertidig studiested, er det vanskelig for de ansatte å svelge nedleggelsen på kort tid.

– Organisasjonen visste jo at Kongsvinger var midlertidig, men det er tross alt ti år siden det ble opprettet. Det oppleves permanent for de som jobber her. Når det kastes på oss så raskt, oppleves det som et sjokk, sier Larsen.

– Driveren for de som jobber her er jo å utdanne politistudenter. Nå går det litt opp i røyk, og man vet ikke om framtiden bringer kun administrative oppgaver eller noe annet, legger Sørli til.

Nå håper hun og de andre at etter- og videreutdanning ved PHS på Kongsvinger vil styrkes, slik rektor signaliserer at de vurderer.

– Vi håper i alle fall at PHS kan klare å flytte mer av de operative etter- og videreutdanningene hit.

– Vil ikke det å flytte oppgaver fra Oslo gå utover de ansatte der?

– Jo, på sett og vis vil en viss omstilling skje uansett. Mens resten av Politi-Norge omorganiseres og ansatte flyttes på, står disse ansatte ved Kongsvinger overfor en total nedleggelse. Det er noe nytt. Vi håper at de operative delene av videreutdanningene kanskje flyttes helt og fullt hit, sier Larsen.

Han sier han forventer at 2019-budsjettet medfører rom til bruk av virkemidler i omstillinga og til å styrke etter- og videreutdanningene. Men aller helst skulle han ønske at politiet og politikerne utredet behovet for framtidas ansatte bedre, før de kuttet antall studenter ved Politihøgskolen.

– Jeg vil i alle fall advare mot å bygge ned PHS, for så å bygge det opp igjen seinere. Det er lite gunstig for en høyere utdanningsinstitusjon å rekruttere kompetanse raskt etter svingninger, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS