Krimtekniker fikk 650.000

Nå slås det «kompetansealarm» i Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

På to år har kriminalseksjonen ved Sentrum politistasjon i Trondheim mistet ni sentrale etterforskere. Politiinspektør Terje Lunde mener kvaliteten på politiarbeidet blir betydelig svekket. Publikum blir taperne.

IKT-etterforsker Nina Tranø Leth-Olsen fikk tilbud om 650.000 kroner i årslønn pluss overtid og takket selvsagt ja. Det lukrative tilbudet kom ikke fra politiet, men fra et privat firma. I tillegg tappes krimmen i Trondheim for viktig kompetanse når nestor på kriminalteknikk Gunnar Eide nærmest «skvises» ut. Han går over i UP fordi hans lønnskrav har blitt neglisjert over tid.

- De kan egentlig takke seg litt selv, sier Nina Tranø Leth-Olsen som etter 22 år i politiet takker for seg og går over til det private næringslivet.

Dobbelt så mye

For over ti år siden startet hun en prosess med mål å få en spesialiststilling i distriktet. Det førte aldri frem.

- Hadde jeg fått en spesialiststilling, noen flere lønnstrinn og en mer tilpasset tjeneste, ville jeg mest sannsynelig blitt. Nå er det for sent. Jeg ble ikke hørt, sier Leth-Olsen.

Hun er overrasket over at ikke ledelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt har valgt å gjøre mer for å beholde kompetansen hun og Gunnar Eide besitter. Nina Tranø Leth-Olsen mener krimmen i Trondheim svekkes betydelig når to personer med spesialkunnskap forsvinner ut.

- Det er jo et lite paradoks at jeg skal gjøre akkurat det samme når jeg bytter jobb, bare at jeg tjener dobbelt så mye. I tillegg får jeg frie hjemreiser fra Oslo til Trondheim pluss at min nye arbeidsgiver oppfordrer til at jeg må ta kurs og holde meg oppdatert på det som skjer, sier Leth-Olsen.

Lavest på rangstigen

Gunnar Eide har jobbet som kriminaltekniker i politiet i 20 år. Hovedgrunnen til at han nå slutter er økonomisk relatert. I en alder av 55 år har han fått tilbakemeldinger på at han ikke vil få noe særlig lønnsøkning i de siste årene i politiet. I dag befinner han seg i lønnstrinn 50, som spesialist og politioverbetjent. Sammenlignet med andre personer i samme stilling i andre deler av landet, ligger han flere lønnstrinn under sine kolleger.

- Derfor velger jeg å gå over i UP. Jeg tør rett og slett ikke vente lenger på at noe skal skje økonomisk der jeg er i dag, sier Gunnar Eide.

- Er det ikke merkelig at du med din kompetanse ikke blir satset på?

- Det synes jeg også. Det har pågått en diskusjon i distriktet over lang tid nå, men det har ikke ført til noe som helst. Hadde jeg blitt tilbudt tre lønnstrinn mer, så hadde jeg blitt. Men de er ikke villig til å betale for den, sier Gunnar Eide.

Han hadde blant annet en rolle i bombesaken i Drammen hvor Hells Angles var involvert.

Eide er ikke i tvil om at publikum blir skadelidende etter «masseflukten» fra etterforskingsseksjonen i Trondheim.

- Jeg ser ikke mørkt på å begynne i UP. Men det er jo kriminaltekniker jeg er, så sånn sett blir det en overgang. Men jeg nødt til å tenke på tilværelsen som pensjonist, og derfor velger jeg en jobb som jeg kan spe på med pensjonspoeng. Jeg skal jo leve etter at jeg går av med pensjon også, forklarer Eide.

Han utelukker ikke at han kommer til å se seg om etter en jobb i det private næringslivet etter at han har gått av pensjon i en alder av 57 år i politiet. Å fortsette i politiet utover fylte 57 år ser han som lite attraktivt med det lønnsnivået som er i dag.

I løpet av kort tid har krimmen mistet tre etterforskere og en skatterevisor har gått til skattekrimenheten, en til trygdeetaten, tre til spesialenheten samt Nina Tranø Leth-Olsen til det private og Gunnar Eide til UP (Sentrum politistasjon er pliktig til å avgi et visst antall årsverk til UP, red. anmk).

Bekymret

Terje Lunde er leder ved etterforskningsseksjonen i Trondheim. Han legger ikke skjul på at han er bekymret over sitasjonen. Nå har han varslet ledelsen i distriktet om både kortsiktige og langsiktige løsninger.

- Det sier seg selv at når vi har mistet ni sentrale medarbeidere på to år, så er situasjonen alvorlig. Jeg er bekymret. Det vil ta lang tid å erstatte de som har forsvunnet og det er klart dette vil gå ut over arbeidet vårt. Et virkemiddel er at politiet i førsteomgang tilbyr samme lønn som andre statlige etater. Slik situasjonen er nå, driver politiet med utdanning av personell og så blir de «headhuntet» til andre etater og det private næringsliv. Slik kan det selvsagt ikke fortsette, sier Terje Lunde.

Lunde mener politiet blir svekket for kompetanse og at det må tas grep raskt for å rydde opp i den situasjonen krimmen i Trondheim nå har havnet i.

- Det er liten tvil om at vi blir satt mange skritt tilbake når vi mister så kompetente medarbeidere på kort tid. Morgendagens etterforskere må utvikles i dag. Det er for sent å starte når vi står midt oppe i situasjonen for å etterforske den alvorlige forbrytelsen. Vi kan og skal ikke gå på akkord med kvaliteten i etterforskingen. Høy kvalitet sikrer riktig avgjørelse og ivaretar hensynet til rettssikkerheten. Vi er pålagt å etablere og sikre gode rutiner for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling. Det er ikke situasjonen i dag, men kan løses ved at ledelse og fagorganisasjonene samarbeider og finner en snarlig løsning, sier Lunde.

Tett dialog med politiet

Nina Tranø Leth-Olsens nye arbeidsgiver mener de har ansatt «helt riktig» person.

Administrerende direktør i Watchcom Sec­urity Group, Fred Habberstad, ser på ansettelsen av den tidligere kriminalteknikeren og IKT-etterforskeren fra Trond­­­heim, som et viktig ledd i selskapets videreutvikling.

- I hovedsak tilbyr Watchcom tjenester og løsninger for sikring av nettverk og web-løsninger, og her passer Nina perfekt inn. Hun er den første personen vi ansetter som har bakgrunn fra politiet, men vi har flere som kommer fra Forsvaret. Jeg utelukker heller ikke at vi kommer til å ansette flere politifolk på sikt, sier Fred Habberstad.

Habberstad legger ikke skjul på at selskapet nå kan tilby langt flere tjenester for sine kunder med ansettelsen av Leth-Olsen.

- Vi har og kommer også til å ha et tett samarbeid og en god dialog med politiet, sier Habberstad, som kan røpe at de allerede har hatt politifolk på sine kurs.

Bekymret for utviklingen

Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Ove Sem, er like bekymret som alle andre for kompetanseflukten, men sier han må benytte bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for å avlønne Gunnar Eide.

- Dette dreier seg i bunn og grunn om lønn. Jeg skulle selvsagt ha beholdt alle sammen jeg, men vi klarer ikke å konkurrere på lønn, sier Ove Sem.

Sem legger ikke skjul på at tilbudet politiet i Trondheim nå kan tilby, er betydelig svekket i forhold til hva det var tidligere.

- Samtidig må vi også innse at kompetansen vi har er ettertraktet i andre miljøer. Men jeg mener det er et kjempeproblem at andre statlige etater, som skatteetaten og Spesialenheten, kan tilby 10-12 lønnstrinn mer enn det vi kan, sier Sem.

Lokallagsleder i Sør-Trøndelag, Bjørn Enge, er ikke helt enig med Ove Sem.

- Det er mulig å benytte seg av en 2.3.4 forhandling for å beholde særlig kvalifisert arbeidskraft. Og i dette tilfellet, burde det helt klart vært gjort. Så hvis man vil, er det selvsagt mulig, sier Bjørn Enge.

- Vi har prøvd oss på dette tidligere (ved bruk av Hovedtariffavtalen). Men den lønnsmessige avstanden er for stor til å komme i mål i forhold til å matche avstanden i de drøftingene vi har ført med de enkelte, svarer Sem på det.