Anne Gulliksen (t.v) og Maren Hatletvedt i FNs Sikkerhetsrådssal. Norge er valgt inn i Sikkerhetsrådet for perioden 2021-2022.

PHS-studenter hos den norske FN-delegasjonen: - Samarbeidet er blitt enda mer krevende nå som det pågår en krig

PHS-studentene Anne Gulliksen og Maren Hatletvedt får komme tett på politiets arbeid i den norske FN-delegasjonen i New York. - Hverdagen er sterkt preget av det som skjer i Ukraina, sier Hatletvedt.

Publisert Sist oppdatert

I andre studieår på politiutdanningen har studentene mulighet til å reise utenlands på utveksling eller gjennomføre internasjonale uker på Politihøgskolen. Anne Gulliksen fra PHS i Bodø og Maren Hatletvedt fra PHS i Oslo er blant fire heldige, som er Politihøgskolens utsendte til Den norske FN-delegasjonen i New York.

Siden Gulliksen og Hatletvedt kom i mars, har de allerede lært mye om FNs arbeid med å unngå konflikter og bekjempe kriminalitet internasjonalt.

- Som nestleder på den norske delegasjonen, Odd-Inge Kvalheim, fortalte oss; Det gode arbeidet FN gjør, er konfliktene som blir unngått. Det er stort å få være tett på FN som jo er en arena der representanter fra hele verden definerer viktige menneskerettigheter globalt, sier Gulliksen.

- Alt vi har lært er kjempeviktig, men for å trekke frem noe, har vi lært viktigheten av politideltakelse i fredsoperasjoner, og verdien av norsk politikompetanse i konfliktfylte områder i verden. Kapasitetsbygging i forhold til å bygge opp politiferdigheter er veldig viktig for å stabilisere et samfunn. Norsk politi har eksempelvis bidratt til å styrke krimtekniske ferdigheter i Mali, som bidrar i kampen mot straffeunndragelse, sier Hatletvedt.

Ordningen med FN-delegasjonen ble innført i 2019, og første hospitering var i 2020. Bakgrunnen var at polititeamet i den norske FN-delegasjonen ønsket å være en bidragsyter til økt kunnskapsnivå om internasjonal polititjeneste, først og fremst i FN-kontekst.

LES OGSÅ: FN hedret norsk politikvinne i Mali

Påvirkes av det globale

- Er det noe som har overrasket dere, etter at dere fikk se mer av arbeidet som gjøres her?

- Det som har overrasket meg mest er nok hvor lite fokus vi har på FN og politiets rolle i denne sammenhengen hjemme i Norge. Ved å være her har vi lært at kriminalitetsbildet vi jobber med i Norge i stor grad blir påvirket av globale tilstander. Dette viser seg spesielt relevant med tanke på cyberkriminalitet, som FN i samarbeid med INTERPOL jobber aktivt med nå, der landegrenser ikke er en begrensning, sier Gulliksen.

Hatletvedt legger til at det overrasket henne hvor omfattende prosessene bak internasjonale regelverk faktisk er.

- FN vektlegger internasjonalt samarbeid og dette forutsetter en viss enighet blant de 193 medlemslandene. Da dette av åpenbare grunner kan by på utfordringer, tar slike forhandlinger lang tid og er svært krevende. Man tar ofte for gitt de lover og regler man opererer med på nasjonalt nivå, og er uvitende om hvor prinsippene stammer fra. Nå som vi selv får innblikk i FN-forhandlinger, ser vi verdien av internasjonale konvensjoner, sier Hatletvedt.

Spenning i rommet

- Hvordan påvirker krigen i Ukraina oppholdet deres i FN?

- Vi opplever at hverdagen er sterkt preget av det som skjer i Ukraina, og at krigen påvirker alt vi gjør, direkte eller indirekte. Dynamikken i forhandlingene, hvor Ukraina og Russland er representert, bærer også preg av dette. Samarbeidet, som allerede er utfordrende, er blitt enda mer krevende nå som det pågår en krig. Vi er stolte av arbeidet som Norge gjør gjennom diplomati for å oppnå fredelige løsninger på denne konflikten, sier Hatletvedt.

- Vi har jo ikke noe å sammenligne det med. Men vi merker at det er en spenning i rommet under forhandlingene, og flere delegasjoner starter sine innlegg med å vise sin støtte til Ukraina og det ukrainske folket, sier Gulliksen.

Hun legger til at hun hadde hørt svært lite om politi i FN før hun hørte om muligheten til å dra på utveksling dit.

- Jeg trodde egentlig at det eneste politiet gjorde i FN var det som skjer «på bakken» i de ulike fredsoperasjonene. Politiråden i New York gjør jo en viktig jobb med for eksempel å ivareta det norske politiets interesser på en global arena, sier Gulliksen.

Også Hatletvedt forteller at hun hadde lite kunnskap om FN-politiet, og at læringskurven har vært ganske bratt.

- Nå har jeg fått inntrykk av at politiet jobber med både kapasitetsbygging i fredsoperasjoner og koordinering av personell i konfliktområder, men også arbeid på mer strategisk nivå, som forhandlinger om kontraterror og cyber-kriminalitet, sier Hatletvedt.

Hun forteller at hun opplever å få en mye bredere og større forståelse for hvordan politiet jobber på et internasjonalt nivå.

- Det gjør at vi evner å se litt lengre enn egen GDE hjemme i Norge. Vi har blitt vant til å jobbe veldig lokalorientert hjemme, men utvider nå horisonten utover Norges landegrenser også, sier hun.

- Vi er også blitt tatt veldig godt imot her på delegasjonen. Det er mye hyggelige folk, som har mange ulike roller i et stort FN-system. Vi føler oss utrolig heldige som får muligheten til å være her, og lære så mye spennende fra alle vi treffer. Dette er mennesker med stor kompetanse og mye erfaring nasjonalt og internasjonalt, sier Gulliksen.

LES OGSÅ: Erfaringer fra et hospiteringsopphold hos FN: Kriminalitet bør bekjempes der den har rot

Cyberkriminalitet

I tiden som kommer skal de to utvekslingsstudentene også møte NYPD, INTERPOL, Homeland Security og FBI. De har også fått orienteringer fra amerikanske immigrasjonsmyndigheter og INTERPOL.

- Det har også pågått to store forhandlingsprosesser, og vi har vært så heldige at vi har fått fulgt disse. Vi har spesielt nøye fulgt den forhandlingen som omhandler å lage en ny konvensjon på cyberkriminalitet. Dette har vært veldig interessant for oss å følge, da mange ulike nasjoner har delt sine utfordringer med cyberkriminalitet i sine egne land, og hvilke fokusområder de vil prioritere. Denne konvensjonen vil påvirke hvordan politiet skal jobbe med blant annet internasjonalt samarbeid og utlevering av elektroniske bevis fra andre nasjoner og transnasjonale organisasjoner som for eksempel Facebook når vi er ferdig utdannet, sier Gulliksen.

LES OGSÅ: Politiråd Jon Christian Møller fortsetter i FN

Bred innføring i arbeidet

Politiråd Jon Christian Møller, som er spesialutsending for politisaker ved FN-delegasjonen i New York, forteller at de gjennom ordningen ønsker å skape gode ambassadører for FN-politiet og internasjonale politirelasjoner.

Politiråd Jon Christian Møller, spesialutsending for politisaker ved FN-delegasjonen i New York.

- Politihøgskolen har hele veien vært svært positivt innstilt til ordningen. Pandemien satt programmet på pause i to år, men vi er nå tilbake med to hospitantgjennomføringer i 2022, for totalt fire studenter, sier Møller.

Han forklarer at studentene får en bred innføring i FN-delegasjonens tverrfaglige virkeområde, innen alt fra humanitært arbeid, fred og sikkerhet, og rettslige spørsmål.

- Deretter spisses tematikken inn mot porteføljen under politirådens team. Hospitantene følger oss i relevante møter om FN-politi, kriminalitet, bekjempelse av terrorisme og forebygging av ekstremisme, så vel som et eget program hvor de briefes fra samarbeidspartnere i FN og andre politirelaterte institusjoner. De får også presentasjoner og møter med bilaterale amerikanske partnere, som NYPD, FBI og Homeland Security, sier Møller.

Etter hvert som kunnskapsnivået øker, får studentene også abeidsoppgaver de skal utføre. Blant annet å dekke møter på egen hånd og å skrive innberetninger fra FN-diskusjoner.

- I tillegg utfordres de på å holde en presentasjon for det internasjonale politirådsmiljøet i New York. Tidligere har de for eksempel presentert norsk politiutdanning, sier Møller.

LES OGSÅ: Nye behov stiller nye krav til FNs polititjeneste

Powered by Labrador CMS