Jon Christian Møller har fått forlenget sin stilling som spesialutsending for politisaker ved FN-delegasjonen i New York.

Politiråd Jon Christian Møller fortsetter i FN

- Svært motiverende å holde i tematikk som hører hjemme på verdens dagsorden, sier Jon Christian Møller.

Publisert Sist oppdatert

Politiråd Jon Christian Møller har fått innvilget forlengelse av stillingen som spesialutsending for politisaker ved FN-delegasjonen i New York. Stillingen var i utgangspunktet på fire år, og Møller, som startet i stillingen i 2017 skulle dermed i utgangspunktet sluttet i stillingen høsten 2021. Men siden Norge ble valgt som medlem av FNs sikkerhetsråd for årene 2021-2022, har Møllers stilling blitt forlenget ut året.

- Det at Norge ble valgt som medlem av FNs sikkerhetsråd skjer historisk hvert 20. år, og er utenrikspolitisk svært betydningsfullt for Norge. Jeg har i den forbindelse blitt forlenget for å ivareta Justis- og beredskapsdepartementets portefølje under rådsperioden, sier Møller.

FN-delegasjonen, deriblant politi- og justisteamet, var en viktig del av «Team Norway» under valgkampen. Etter inntredelsen i Sikkerhetsrådet har Møller ledet politi-/justisteamet i rådssaker som konstitusjonelt er underliggende Justisdepartementet.

Her jobber de blant annet med temaer relatert til fredsoperasjoner, FN-politiet, organisert kriminalitet og terrorisme. Samtidig pågår fortsatt arbeidet under FNs generalforsamling som normalt med resolusjoner, forhandlinger og strategiske prosesser.

LES OGSÅ: – Organisert kriminalitet, terrorisme og så videre – det er ikke slik at det er isolert i for eksempel Vest-Afrika

- For oss som jobber med disse sakene, er det svært motiverende å holde i tematikk som hører hjemme på verdens dagsorden. Til tross for at resultater ikke nødvendigvis sees fra dag til dag i FN-kontekst, er det givende å kunne bidra i den større sammenhengen med justisfaglig kompetanse, sier Møller, som har lang erfaring fra både norsk politi og FN-politiet.

Han forteller at han synes det er særlig interessant å jobbe med de omfattende reformene i FN-politiet.

- Endringsarbeid går ikke over natten i FN, men gjennom de siste ti årene er FNs politi i betydelig grad blitt profesjonalisert og effektivisert. Det å se resultater av slike langsiktige prosesser, som til syvende og sist påvirker hverdagen for våre polititjenestekvinner og -menn som er utstasjonert i fredsoperasjoner, er noe som gir stor motivasjon i arbeidet mitt ved FN-delegasjonen. Jeg vil særlig trekke frem utvikling av nye arbeidsverktøy for politiet, bedre rammeverk, og økt partnerskap mellom FN og INTERPOL, sier Møller.

- Når vi i tillegg lykkes med å rekruttere inn gode politiledere til FN-stillinger, og mottar svært gode tilbakemeldinger for våre politibidrag i felt, er det morsomt å være norsk i et internasjonalt FN-miljø, sier han.

LES OGSÅ: Nye behov stiller nye krav til FNs polititjeneste

Powered by Labrador CMS