Bildet er et illustrasjonsfoto.

POLITISINNET

Trening for kropp og sinn – fysisk og mental helse henger sammen

Som polititjenestepersoner er det viktig å være i bra form, særlig for de som jobber i operative avdelinger. Fysisk aktivitet bringer også goder langt utover det å være sterk eller rask. Fysisk og mental helse henger sammen, og ikke uten grunn. Og fysisk aktivitet er viktig og godt for alle, ikke bare for operativt personell.

Publisert Sist oppdatert

Trening kan gi oss en følelse av å få bedre selvkontroll og økt selvtillit, og vi kan kjenne oss bedre rustet til å fronte utfordringer livet byr på. Dette er elementer som er viktige for vår velvære og det å ha god livskvalitet. 

Jeg ser på det å holde seg i god fysisk form som en investering også i mental helse fordi det kan fungere som en slags buffer å hente energi og krefter fra når ting er vanskelig.

Man har sett at aktivitet og trening kan påvirke kjemien i hjernen vår og bidra til at vi blir lettere til sinns. Vi blir rett og slett i bedre humør av å trene. 

Et stabilt humør gjør også at det vil være lettere for oss å håndtere negative hendelser.

Et stabilt humør gjør også at det vil være lettere for oss å håndtere negative hendelser, fordi et humør som lar seg rive med av mindre påvirkninger, er slitsomt å forholde seg til over tid – man må hele tiden jobbe med å regulere seg enten opp eller ned.

Kontakt psykologen

Har du en problemstilling du ønsker å få tatt opp i denne spalten? Send en e-post til hramstad@hotmail.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Forebyggende

Dersom man først har begynt å tenke negativt, så fungerer hjernen vår slik at den «primer» oss til å lete etter mer negativitet. Man ser seg blind på utfordringer og negative hendelser på bekostning av ting som er bra i livet. 

På den måten havner man raskt i en ond sirkel, så fremt man ikke er observant på tendensen og gjør noe for å bryte ut.

For mennesker med depresjoner kan trening virke positivt nettopp ved å fungere som en humørstabilisator, og dermed en vei ut av den onde sirkelen. Gjennom samme mekanisme kan fysisk aktivitet fungere som en forebygger mot depresjon og angst.

Uavhengig av om du som ansatt i politiet jobber operativt eller har andre arbeidsoppgaver, vil du innimellom oppleve å stå i noe utfordrende, noe du kjenner at du må grave litt ekstra dypt for å håndtere. 

Det er her det er viktig å ha denne reserven som fysisk trening kan utgjøre; en mental reserve vi har investert i og bygget opp over tid.

Vi er altså enige om at hjerne og kropp ikke fungerer helt uavhengig av hverandre, men at det er et gjensidig tillits- og avhengighetsforhold. Det betyr ikke at man må være toppidrettsutøver eller tilbringe flere timer i treningsstudio hver dag. 

Her kan du med fordel lytte til både kropp og hode, og finne en aktivitetsform og treningsmengde som passer for akkurat deg. Å kjøre seg helt tom over tid slik at man blir overtrent eller gir seg selv dårlig samvittighet dersom en ikke trener ofte nok er ikke noe gunstig. 

Finn fysiske aktiviteter som du liker og som passer inn i din hverdag.

Finn fysiske aktiviteter som du liker og som passer inn i din hverdag.

Ond sirkel

Forskere som har sett nærmere på sammenhengen mellom mental helse og fysisk aktivitet mener funnene er så viktige at trening bør være en bærebjelke i behandling av depresjon, angst og andre psykiske plager.

Apropos ond sirkel – avhengighetsforholdet mellom kropp og hode kan slå ut på en negativ måte også. Dersom man føler seg nedfor, kan det være vanskelig å motivere seg selv til å trene eller gjøre noe fysisk. 

Negative tanker kombinert med null fysisk aktivitet er en god oppskrift på å få fysiske utfordringer i form av smerter og begrensninger i kroppen. Smerter og kroppslige begrensninger vil igjen ha en negativ effekt på humør og psyke, og slik er sirkelen i gang.

Vær en forebygger; hold deg i aktivitet og opplev hvor godt trening, gjerne kombinert med den klassiske turen i skog og mark, gjør med deg og din mentale kapital.

Powered by Labrador CMS