Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve sier:

Mer penger til etterforskning må gå til lønn

Vi har veldig mange dyktige etterforskere blant våre medlemmer, både med politiutdanning og sivil bakgrunn, som fortjener en anstendig lønn.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politiets Fellesforbund har vært tydelige ovenfor Politidirektoratet. Nå må de levere på det som gjenstår av etterforskningsløftet: Etterforskerne våre må få bedre lønn! Og det er lov å feire når det skjer noe bra – når Politidirektoratet bevilger 83 ekstra millioner til etterforskningsløftet har vi absolutt grunn til å feire. Dette er noe Politiets Fellesforbund har jobbet målrettet mot i tre år, og det var på vår debatt under Arendalsuka i midten av august at assisterende politidirektør Håkon Skulstad kom med denne nyheten.

Allerede i statsbudsjett for 2020 bevilget regjeringen 83 millioner kroner til etterforskningsløftet, også her presiserte regjeringen i sitt forslag at pengene kunne bidra til å beholde og rekruttere viktig kompetanse innenfor etterforskningsfeltet. Når Politidirektoratet nå omdisponerer nye 83 millioner kroner, forventer vi at det vil bli fart på det som gjenstår av etterforskningsløftet. For oss i Politiets Fellesforbund er beskjeden klar: Nå må vi se klare lønnsinsentiver for å holde på de dyktige etterforskerne våre.

LES OGSÅ: Lover 83 millioner ekstra til etterforskningsløftet

Vi har hatt dette som ett av våre to innspill til statsbudsjett siden 2018, og vært tett på Politidirektoratet på dette feltet. Det vi er veldig opptatt av nå, er at disse pengene går til lønn for å rekruttere og beholde etterforskere. Vi har veldig mange dyktige etterforskere blant våre medlemmer, både med politiutdanning og sivil bakgrunn, som fortjener en anstendig lønn. Det er for dårlig avlønning i dag, noe som blant annet resulterer i en turnover som reduserer kvaliteten over tid.

Politidirektoratet skal omdisponere midler fra andre deler av budsjettet, men understreker at de ikke skal tas fra de geografiske driftsenhetene. Dette er også veldig viktig for Politiets Fellesforbund. Politidistriktene og særorganene må ikke bli skadelidende for dette. Nå skal vi sette oss ned med forhandlingsutvalget og se på hvordan disse pengene skal fordeles, og være tydelige om våre forventinger inn mot POD.

Under årets Arendalsuke arrangerte vi i Politiets Fellesforbund debatten «Fremtidens politi; trygghet og rettssikkerhet for deg – et anstendig arbeidsliv for våre». Denne hadde vi delt opp i to dueller, hvor justisminister Monica Mæland (H) og leder av justiskomiteen Lene Vågslid (Ap) sto for den politiske debatten, mens assisterende politidirektør og undertegnede startet arrangementet med en duell.

Her tok vi opp hvordan vi opplever at Politidirektoratet har begrenset handlingsrommet til ledere på alle nivå i politiet. Vi får stadig tilbakemelding fra våre tillitsvalgte om at selv enkle problemstillinger ikke kan løses lokalt, men må sjekkes ut med Politidirektoratet. Det var neppe dette som var meningen da Gjørv-kommisjonen ba om tydeligere ledelse i politiet.

Særaldersgrensene var naturligvis også et tema under duellen. Å endre særaldersgrensene i politiet er et politisk mål, men Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet har vært en pådriver for å innskrenke særaldersgrensene i lederstillinger i politiet. Dette er en kamp vi kan hatt med direktoratet i fire år, og kan ikke bare unnskyldes med at det er pålegg fra departementet. At mange av våre medlemmer nå kan måtte stå ti år lengre i arbeidslivet med et pennestrøk er noe vi rett og slett ikke kan akseptere. Dette blir en av de viktigste sakene for oss utover høsten.

LES OGSÅ: Stillingskodesaken – Et symptom på en mer autoritær arbeidsgiver

Powered by Labrador CMS