Innfører elektrosjokkvåpen i politiet

Regjeringen har bestemt at norsk politi skal få bruke elektrosjokkvåpen som nytt maktmiddel.

Publisert Sist oppdatert

– Politiet ønsker det og derfor innfører vi nå elektrosjokkvåpen som virkemiddel i krevende situasjoner for politiet. Elektrosjokkvåpen har blitt prøvd ut i fire politidistrikt, og erfaringene viser at det er effektivt og egnet i situasjoner hvor gjerningsperson for eksempel er bevæpnet med kniv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Før sommeren sendte Politidirektoratet sitt syn på generell bruk av elektrosjokkvåpen til Justisdepartementet, der de anbefalte at dette ble innført.

Toårig prøveprosjekt

Politiet har hatt et prøveprosjekt med bruk av elektrosjokkvåpen siden januar 2019, hvor fire politidistrikter har deltatt. Dette var Oslo (begrenset til Beredskapstroppen), Øst, Sør-Vest og Troms.

Prøveprosjektet ble ledet av en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen (PHS) og Politiets Fellestjenester (PFT).

Prosjektet ble eksternt evaluert av Umeå Universitet, og POD mottok denne eksterne utredningen allerede i mai.

«Evalueringen konkluderer bl.a. med at utprøvingen av ESV ikke har medført økt maktbruk fra politiets side, men at tilgang på ESV kan medføre noe endret maktbruk, herunder redusert bruk av pepperspray. Evalueringen viser også at ESV kan erstatte bruk av skytevåpen i noen tilfeller, men ikke i alle. Likevel er det indikasjoner på at tilgang på ESV kan medføre redusert risiko for alvorlige skader og bruk av dødelig makt fra politiet», skriver POD i en pressemelding.

– Med bakgrunn i dette kunnskapsgrunnlaget konkluderte vi med at det var riktig å anbefale å innføre ESV i politiet og vi er tilfreds med at politiske myndigheter støtter oss i dette, sier beredskapsdirektør Tone Vange i pressemeldingen.

Tar ikke lett på innføring av nytt maktmiddel

I pressemeldingen peker beredskapsdirektøren på at denne typen maktmidler vil være viktig for politiet, «fordi målet alltid er å utøve så lite makt som mulig i de situasjonene politiet ser seg nødt til dette».

– Vi tar maktbruk på alvor, og det vil alltid være et mål for oss å redusere maktbruken til et absolutt minimum. Likevel er maktbruk en del av vår hverdag og våre oppgaver, og da er det vår plikt å sørge for at maktbruken skjer så skånsomt som mulig med minst mulig skaderisiko, sier Vangen, og fortsetter:

– Å anbefale å innføre et nytt maktmiddel er ikke noe vi tar lett på, men i dette prosjektet har vi tatt oss tid til å undersøke konsekvensen av bruken over flere år, samt latt andre evaluere oss, og jeg er derfor trygg på det kunnskapsgrunnlaget vi gir denne anbefalingen på.

Gradvis innfasing

Justisministeren sier at regjeringen på bakgrunn av anbefalingen fra POD har besluttet at elektrosjokkvåpen gradvis skal innfases i politidistriktene.

– Jeg vil understreke at elektrosjokkvåpen ikke skal overta som det foretrukne maktmidlet fremfor batong og pepperspray, men fylle et tomrom mellom disse og skytevåpen, sier Mæland.

LES OGSÅ: - Det kan virke som om tilgang på elektrosjokkvåpen medfører redusert risiko for skader

I mai ble det også meldt at Sverige innførte elektrosjokkvåpen i politiet. Politiforum har tidligere skrevet om svenskenes evaluering av testperioden, hvor tjenestepersonene som deltok i prøveprosjektet mener elektrosjokkvåpenet gir økt trygghet og reduserer skadene ved inngripen.

– I Sverige har de hatt en tilsvarende prøveordning som oss, og de har i vår besluttet å innføre elektrosjokkvåpen fra 2022. Elektrosjokkvåpen benyttes også av finsk og britisk politi, sier justisministeren.

LES OGSÅ: – Taser er det beste verktøyet de har fått

—-

10.09.21, klokka 10.50: Artikkelen ble oppdatert med sitater fra beredskapsdirektør Tone Vangen i POD.

Powered by Labrador CMS