Alle distriktene har fått kompetanse til gjennomføre utdanning, og opplæringen av politiet i distriktene skal starte i 2023.

Ett år siden el-pistol ble vedtatt innført: Skal ut i distriktene neste år

Fortsatt er det kun politidistriktene Sør-Vest, Øst og Troms, i tillegg til Beredskapstroppen, som har tatt i bruk elektrosjokkvåpenet i tjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Det er litt over et år siden Politidirektoratet bestemte at elektrosjokkvåpen skal innføres i politiet. Siden januar 2019 har politiet hatt et prøveprosjekt med bruk av elektrosjokkvåpen, hvor de tre politidistriktene Sør-Vest, Øst og Troms, i tillegg til Beredskapstroppen i Oslo, har testet ut elektrosjokkvåpenet i tjenesten.

Erfaringene var så gode at POD, i september i fjor, bestemte at dette skal innføres i alle politidistrikt. Nå er planen at Politiets Fellestjenester skal sende ut materiellet til alle politidistrikter i løpet av første kvartal neste år.

Kjetil Lussand, som var leder for elektrosjokkvåpen-prosjektet i POD, forklarer at politiet har brukt tiden fra da beslutningen om å innføre elektrosjokkvåpen ble tatt, til å gjennomføre anskaffelsesprosessen.

- Det er strenge krav når staten gjennomfører anskaffelser, og det har vært nødvendig å kvalitetssikre alle ledd i denne prosessen på grunn av anskaffelsens størrelse, sier han.

- Politihøgskolen har også jobbet med utarbeidelse og revisjon av utdanningskrav og innhold, både for tjenestepersoner i tjeneste, og for bachelorstudenter. Sist har PHS nylig gjennomført instruktørutdanning av tjenestepersoner fra politidistrikter og relevante særorgan, slik at alle har minst en hovedinstruktør i eget distrikt, som i sin tur skal gjennomføre utdanningen av øvrige instruktører og tjenestepersoner i sitt område, sier Lussand.

Skal starte opplæring

Selv om det er et år siden det ble bestemt at elektrosjokkvåpen skal innføres i alle politidistrikter, er det fortsatt kun politidistriktene i Sør-Vest, Øst og Troms, i tillegg til Beredskapstroppen som har tilgang til dette.

- Resten av etaten har ikke enda verken fått opplæring eller har tilgang til materiell, sier Lussand.

- Utover at alle distriktene nå besitter kompetanse til gjennomføre utdanning, så har vi ikke enda startet opplæring av brukere i distriktene. Dette skal starte i 2023, etter individuell plan i det enkelte distrikt, når materiellet blir gjort tilgjengelig for distriktene, sier han.

Politiet har gjort avtale med det svenske firmaet ArmaTech AB, for innkjøp av elektrosjokkvåpen til politiet.

Norsk politi vil ta i bruk modellen Taser T7 fra Axon. Dette er en videreutvikling av våpenet Taser X2, som var en del av den norske utprøvingen av ESV, forklarer Lussand.

Første studentkull

Svein Eikemo Graue, stedlig leder for operativ seksjon ved PHS i Stavern, var delprosjektleder i forbindelse med prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen. Han har hatt ansvaret for opplæring av instruktører og hovedinstruktører.

- Hovedinstruktørene kan stå for opplæring av andre instruktører, og har mer ansvar for oppfølging i distriktene, sier Graue.

Politihøgskolen har laget et opplæringsopplegg for bruk av taseren. Fra høsten 2023 starter de med opplæring i bruk av taser også for politistudentene i det tredje studieåret.

- De er det første kullet som blir utdannet i bruk av elektrosjokkvåpen, sier Graue.

- Erfaringer fra prøveprosjektet og det vi ser, er at det er et godt hjelpemiddel for politiet. Det er et maktmiddel på lik linje med pepper og batong. Jeg synes det er et godt alternativ til det, sier han.

LES OGSÅ: – Taser er det beste verktøyet de har fått

Powered by Labrador CMS