BLIR TROLIG IKKE FYSISK OPPMØTE:- I stedet for å ha skoleeksamen med fysisk oppmøte, blir det hjemmeeksamen og nettbasert eksamen, sier stabssjef Eirik Rosø ved PHS.

Flere må ta eksamen på nett

Kriseplanen for eksamensgjennomføringen er klar.

Publisert

Politihøgskolen (PHS) er stengt til over påske, på grunn av mistanke om smitte av koronavirus ved skolen. Nå forteller stabssjef Eirik Rosø ved PHS, at det trolig heller ikke vil bli gjennomført ordinære eksamener dette semesteret.

- I stedet for å ha skoleeksamen med fysisk oppmøte, blir det hjemmeeksamen og nettbasert eksamen, sier han.

Rosø presiserer at endringen i eksamensform ikke er truffet for alle eksamenene som er før sommeren.

- Snart skal de første politistudentene gjennomføre eksamen, så vårt fokus er nå å lose dem gjennom først, så tar vi de andre eksamenene fortløpende, sier han.

Rosø forteller at skolereglementet åpner for at PHS kan ha alternative eksamensgjennomføringer.

- Hvilke konsekvenser får koronasmitten på studentens studieforløp?

VIL UTEKSAMINERE B3: - De viktigste for oss nå er at de som går i 3. klasse blir uteksaminert til normert tid, sier stabssjef Eirik Rosø ved PHS

- Vi håper at det ikke vil få noen særlige konsekvenser for studentene. Det viktigste for oss nå er at de som går i 3. klasse (B3) blir uteksaminert til normert tid. Det kan bli utfordringer for noen av dem, fortsetter Rosø.

LES OGSÅ: Lasse måtte i karantene etter jobbhendelse: - Kritikkverdig at vi ikke blir testa

- Må gjennom leirprogrammet

Det stabssjefen sikter til er at B3-studentene må gjennomføre det såkalte leirprogrammet før de kan få vitnemål. Her øver studentene på hvordan de skal håndtere ulike situasjoner som de kan komme opp i som politi.

Leirprogrammet går over tre uker og i løpet av denne tiden må studentene også bestå skyteprøven med pistol og maskinpistol.

- Det er snakk om circa 180 B3-studenter som ikke har fullført på grunn av karantenen som ble innført. Vi ser nå på ulike alternativer for når dette kan gjennomføres, men vi er helt avhengig av at smittesituasjonen er sånn at vi kan begynne å samle folk igjen, sier Rosø.

Hvis smittesituasjonen tilsier det, ser PHS for seg at det kan gjennomføres allerede før sommeren, i sommerferien eller til høsten.

- Skulle smittesituasjonen tilsi at det ikke kan gjøres på høsten, så må vi ta det senere. Da blir studieløpet deres forskjøvet, sier han.

- Utfordring med fast jobb

- Hvis det blir på høsten eller senere innebærer det at B3-studentene ikke kan gå ut og søke jobber?

- Det er et spørsmål Politidirektoratet må ta stilling til. Det bør ikke være noe i veien for at de kan søke på midlertidig stillinger uten vitnemål, men å få fast stilling er nok en større utfordring. Vi gjør alt vi kan for å få dette til, sier han.

Før koronaviruset kom til Norge, var studentene som gikk i andre klasse på bachelorstudiet (B2) ute i praksis i politidistriktene. Fra midten av mars ble praksisen for disse studentene midlertidig stoppet.

- Vi jobber for at de ikke må ta praksisen om igjen, og det er en løpende vurdering i forhold til hvor mye av praksisen de har gjennomført og hva som gjenstår før de har oppfylt til kravet som er til andre året, sier Rosø.

B2-studentene får nå arbeidsoppgaver der de befinner seg, og har nettstudier.

- Så vil smittesituasjonen tilsi når de kan vende tilbake til politidistriktene og praksisen igjen, fortsetter Rosø.

I dialog med POD

Koronaviruset får minst konsekvenser for førsteklassingene (B1).

- De har også noen eksamener, som vi får gjort nettbasert og gjort om til hjemmeeksamener. Selv om de mister en del av den fysiske undervisningen som de skulle hatt dette vårsemesteret her, er de i mindre grad påvirket av situasjonen, fortsetter Rosø.

Også på masternivå foregår all undervisning og eksamen på nett. Rosø forteller at det også er flere studenter som tar etter- og videreutdanning nå.

- Våre fagansvarlige legger til rette for alternative undervisningsmåter, igjen er det snakk om nettbasert undervisning og eksamen. Så blir det en vurdering om studiene skal startes opp igjen til høsten, sier Rosø.

Han forteller at PHS vil gå i dialog med POD om saken.

- Vi må diskutere hva vi bør tilby og hva som er kritisk kompetanse som etaten nå trenger, samt i hvilken grad politidistriktene vil ha kapasitet til å sende folk på disse studiene. Vi ønsker ikke å være en belastning for politidistriktene i den situasjonen vi står i nå, samtidig er det en del kritisk kompetanse som vi må sørge for at de får, avslutter han. 

LES OGSÅ: Alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen bedt om å gå i karantene

Powered by Labrador CMS