Grønland politistasjon er landets største. Men hvor stor er stasjonen egentlig? Det strides Politiets fellestjenester og byggeier Statsbygg om.
Grønland politistasjon er landets største. Men hvor stor er stasjonen egentlig? Det strides Politiets fellestjenester og byggeier Statsbygg om.

Får ikke tilbake en krone for påstått arealfadese

Og politiet får heller ikke redusert husleia. Politiet skal i stedet betale 30 millioner for areal som de mener «ikke eksisterer».

Publisert

I vår kunne Politiforum avsløre striden om antallet kvadratmeter i politihuset på Grønland i Oslo, mellom Politiets fellestjenester (PFT) og Statsbygg. Etter at PFT tok over ansvaret for politiets bygninger i fjor, valgte de nemlig å kontrollmåle størrelsen på bygget. Den viste at bygget var betraktelig mindre enn det Statsbygg hadde lagt til grunn i leiekontrakter siden 1993.

Ifølge PFT var husleien derfor 7,4 millioner kroner for høy i 2017. Politiet kunne ha betalt et tresifret antall millioner kroner for mye i husleie opp gjennom årene: «De økonomiske konsekvenser er i størrelsesorden ca. 6,6 millioner kroner årlig. Over 40 år er dette store summer», skrev PFT.

I løpet av våren og sommeren har striden vært løftet fra Statsbygg og PFT, til dialog mellom Justis- og beredskaps­departementet og Kommunal- og moderniserings­departementet. Nå er det klart at uenigheten ikke får noen konsekvenser før avtalen utløper i 2022.

Fra 2018 til 2022 er det fire fulle år med husleie å betale for Oslo politidistrikt. Når leien nå ender opp med ikke å justeres, betyr det at politiet til og med 2022 fortsatt vil betale rundt 30 millioner kroner for kvadratmetere de mener ikke eksisterer, hvis man legger PFTs beregning av kvadratmeter og husleieavvik fra i fjor til grunn.

Bekrefter enighet

Mens PFT fortsatt henviser til at saken er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, bekrefter kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, i en e-post at diskusjonen rundt dagens leiekontrakt er over.

– Det er enighet om at diskusjonen om arealer ikke lenger er nødvendig, skriver hun i en e-post.

– Og hva betyr det? Legger man et av arealene til grunn? Medfører det noen endringer i grunnlag for leien eller for framtidig leie?

– Nei, det gir ikke endring, svarer Aschim.

Justis- og beredskapsdepartementet svarer først at det fortsatt er dialog mellom dem og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i saken. På spørsmål om Statsbygg fortsatt kan gå god for at det er enighet mellom de to partene, velger kommunikasjonsdirektør Aschim i Statsbygg å ikke lenger svare på spørsmålet:

– Statsbygg følger gjeldende kontrakt slik den foreligger for leieperioden. Vi har god og tett dialog med PFT om vedlikeholdet og kommende ombygging og arbeider sammen om leveranser til konseptvalgsutredningen som Justisdepartementet står for, skriver hun i en e-post.

Etter at Politiforum konfronterer Justis- og beredskapsdepartementet med Statsbyggs opprinnelige bekreftelse om enighet, bekrefter imidlertid også Andreas Bjørklund, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, at uenighetene om arealet først vil kunne få innvirkning på leieavtalen mellom politiet og Statsbygg fra 2022.

– Dagens leieavtale mellom Statsbygg og Politiet for Oslo politihus utløper i 2022. Ved en eventuell forlengelse av dagens leieavtale vil Statsbygg og Politiet drøfte betingelsene for videre leie. I denne forbindelse vil det være naturlig at det foreligger oppdaterte arealberegninger som grunnlag for forhandlingene, skriver Bjørklund.

Dermed ser det dårlig ut for PFTs opprinnelige krav om nedjustering av husleien fram mot 2022. 

Powered by Labrador CMS