Antall ansatte i POD

Publisert Sist oppdatert

Antall ansatte i POD

  • Politidirektoratet (POD) oppgir å ha 239 faste stillinger i 2016.
  • På nettsidene til POD står det at ca. 270 mennesker jobber i POD.
  • I tillegg kommer 41 innbeordringer og hospiteringer (per juni 2016).

Utvikling i antall faste stillinger i POD

  • 2012: 134
  • 2013: 146
  • 2014: 198
  • 2015: 229
  • 2016: 239