DEBATTINNLEGG

Hårreisende at politikere presser POD til å stanse arbeidet med å fornye politiets visjon

Det er svært uklokt av Justis- og beredskapsministeren å karakterisere arbeidet med å fornye politiets visjon som et svulstig profileringsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Jeg leste for kort tid siden nyheten i Politiforum om at etaten skulle arbeide frem en visjon for arbeidet.

Selv i en virksomhet som baserer sitt arbeid på lov og forskrift, er det viktig med et verdibasert lederskap og en verdibasert yrkesutøvelse. Vi må være bevisst hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Det er kontinuerlig nødvendig å være opptatt av verdiene vi bygger arbeidet på.

Det skal ikke bare utøves i samsvar med lov og forskrift i enkeltsaker, men være i samsvar med grunnleggende verdier av betydning for rettssamfunnet. Jeg hadde med interesse sett frem til å følge prosessen; nå fra sidelinjen som pensjonist.

Så, plutselig er det noen som har presset Politidirektoratet til å stanse arbeidet. Det er hårreisende.

Det ville ikke ha vært første gang politietaten arbeidet frem en nasjonal visjon. Som politimester i Bodø svarte jeg i mange år direkte til Justisdepartementet, samtidig som det ble arbeidet med å etablere en direktorat.

Direktoratet ble opprettet i erkjennelsen av at departementet selv ikke var egnet til å lede politiets daglige, kompliserte virksomhet.

Kort tid etter at Politidirektoratet var opprettet kom etaten raskt i gang med strategiarbeidet, hvor en visjon sto sentralt.

Under politidirektør Ingelin Killengreens ledelse resulterte det i en visjon om «Ett politi - på jobb for Trygghet, Lov og Orden».

Under politidirektør Ingelin Killengreens ledelse resulterte det i en visjon om «Ett politi - på jobb for Trygghet, Lov og Orden».

Som medarbeider skulle jeg kjennetegnes ved at «Jeg er modig, jeg er helhetsorientert, jeg viser respekt og jeg er tett på». Det ble utarbeidet en liten folder som også inneholdt en nærmere forklaring på hva det vil si å være modig, helhetsorientert, respektfull og tett på.

For ledere ble det spesielt presisert at vi skal «Sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre».

Jeg husker vårt innspill til visjonen fra daværende Bodø politidistrikt. Innspillet ble utarbeidet etter et omfattende arbeid over tid. Alle ansatte ble engasjert.

Vi endte opp med å ville være «En kulturinstitusjon som tar vare på, anvender og formidler grunnleggende verdier som solidaritet og hjelpsomhet, rettferdighet og likeverd, grensesetting, fornyelse og gjenreisning».

En ting er hva vi kom frem til, en annen ting var selve prosessen. Det ble en bevisstgjøringsprosess.

Vi hadde politilovens § 1 i bunn, men ønsket å sette ord på hvorfor - og på hvilken måte - vi gjør det vi gjør.

Vi hadde politilovens § 1 i bunn, men ønsket å sette ord på hvorfor - og på hvilken måte - vi gjør det vi gjør. Vi trengte ingen eksterne konsulenter i dette arbeidet.

Det er avgjørende at nye generasjoner av medarbeidere og ledere går sammen om å bevisstgjøre hverandre på hvor viktig det er at vi gjør jobben på en riktig måte.

Det er svært uklokt av Justisministeren å karakterisere arbeidet med å fornye politiets visjon som et svulstig profileringsprosjekt.

Powered by Labrador CMS