Politidirektoratet snur: Skal likevel ikke lage noen visjon for etaten

Etter tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet har Politidirektoratet (POD) besluttet å stanse arbeidet med å lage en visjon for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Aftenposten.

Snuoperasjonen kom bare to dager etter at Politiforum først skrev om at politiet har startet arbeidet med å lage en egen visjon.

– Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv. Den skal synliggjøre hva slags politi vi skal være, ikke minst for publikum og andre samfunnsaktører. Målet er å få en visjon som snakker med egne medarbeidere og omgivelser, sa Jørn Presterudstuen, som skulle lede arbeidet.

– Klokt

Nå er imidlertid visjonsarbeidet lagt død.

– Politidirektoratet besluttet i dag å stanse visjonsprosjektet. Det synes jeg er klokt. Politiet har allerede et klart og tydelig formål i politilovens paragraf én, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Aftenposten.

I politiloven § 1 heter det:

«Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig».

– Generelt må vi bruke mindre penger på konsulenter og svulstige profileringsprosjekter, sier Mehl til Aftenposten.

– Glemmes uansett fort

Overfor Politiforum pekte omdømmeekspert Trond Blindheim på at visjoner stort sett kun er til internt bruk «siden det er en dagdrøm eller tanke om hvordan organisasjonen skal være».

– Men jeg tror ikke de ansatte blir like heftig og begeistret som ledelsen av å lese den, og uansett glemmes den fort når talene er ferdig og hverdagen kommer. De ansatte vet jo utmerket godt hva som er formålet med jobben de er satt til å gjøre, sa han.

Powered by Labrador CMS