Politidirektoratet har sendt et brev til politidistriktene, om behovet for en visjon for politiet.

Nå får politiet en visjon

Politiet har i alle år har drevet sin virksomhet uten å ha en visjon for sin kamp mot kriminaliteten. Det skal det bli slutt på.

Publisert

I et eget brev til politidistriktene beskriver Politidirektoratet (POD) behovet for en visjon for politiet. En visjon som skal ligge over synliggjorte strategier for årene fremover, slik at folkene som skal arbeide med strategiene har en visjon å støtte seg til.

Intensjonen skal være et bidrag til å skape en felles mening og retning for både virksomheten og omgivelsene. Målet er at en visjon skal bidra til å skape engasjement hos medarbeiderne i etaten.

Forslaget om å utvikle en visjon for politiet fikk ifølge POD bred støtte i nasjonal ledergruppe (NLG) – som består av ledelsen i POD, samt landets politimestere og organisasjonene.

Stabsdirektør Ane Roald Mannsåker fikk ansvaret med å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide politiets nye visjon. Hun forteller at behovet for å utarbeide en visjon dukket opp i oppstarten av den pågående revisjonen av politiets virksomhetsstrategi.

– Politidirektøren har gitt uttrykk for at hun ønsker en strategi med få, overordnede mål som kan bidra til å sette retning og gjøre prioriteringer. Implisitt vil dette bety at det kan være vanskelig for ganske mange ansatte i etaten å kjenne seg igjen i strategiens målformuleringer. Utfra denne erkjennelsen vokste tanken om en visjon frem: En visjon vil kunne speile de helt grunnleggende elementene i politiets samfunnsoppdrag, slik de er å finne i politiloven §1 – men formulert på en måte som i større grad har en emosjonell appell, og som alle i etaten kan gjenkjenne sin egen funksjon i, uansett hva som er deres daglige oppgaver, skriver Mannsåker i en e-post.

Ideen om en visjon, skriver hun, har vokst fram flere steder samtidig.

– Vi hadde diskutert det internt i POD en stund, men det ble tydelig for oss at det var riktig å gå videre med ideen da flere stemmer fremmet samme idé i et møte mellom nasjonal ledergruppe, sentralt tillitsvalgte og hovedverneombudet i oktober i fjor, skriver Mannsåker.

– Skal binde oss sammen

Ambisjonen er at visjonen skal være på plass i forbindelse med implementeringen av revidert virksomhetsstrategi til høsten. POD har satt sammen en arbeidsgruppe som skal legge fram et forslag til visjon for politiet innen 1. oktober, og seksjonsleder Jørn Presterudstuen skal lede arbeidet. Til daglig er han politiinspektør og leder for PSTs avdelingskontor i Innlandet politidistrikt på Hamar.

VISJONÆR: – Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv, sier Jørn Presterudstuen, som skal lede arbeidet.

– Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv. Den skal synliggjøre hva slags politi vi skal være, ikke minst for publikum og andre samfunnsaktører. Målet er å få en visjon som snakker med egne medarbeidere og omgivelser, sier Presterudstuen.

Han er opptatt av at politiet ikke bare skal ha en visjon, men drives av en visjon, som skal henge sammen med resten av politiets overordnede strategi.

– Visjonen skal ligge som en overbygning til den reviderte virksomhetsstrategien. Meningen er at de strategiske valgene vi skal ta, støtter opp om visjonen. Når alt kommer til alt er det avgjørende at vi bruker visjonen aktivt i alle strategiske prosesser for at vi skal nærme oss et ideal for hva vi vil at politiet skal være, svarer han.

– Dette fordrer at de ansatte og politiets organisasjon får et eierforhold til visjonen og arbeidet som nå skal gjøres. Hvordan har du tenkt å få det til?

– Det er helt avgjørende at vi klarer å involvere hele etaten i størst mulig grad. Vi ønsker å bruke politimestrenes ledergrupper for en formell forankring, og ønsker å treffe flest mulig av våre medarbeidere gjennom å jobbe med bred involvering. Jeg ønsker også å legge til rette for å få flest mulig innspill, og håper at alle som har en tanke om hva som kan være politiets visjon bruker muligheten til å komme med gode forslag, svarer Presterudstuen.

Det vil bli mulig å komme med innspill gjennom politiets intranett «Kilden», og kanskje gjennom en dedikert e-postkonto. Også fagforeningene vil inviteres til å komme med sine bidrag.

– Det aller viktigste er at visjonen ikke kommer som noen overraskelse når den blir lagt frem 1. oktober. Vi håper å bidra til det ved å være åpne for at flest mulige skal kunne bidra, også innbyggerne. Det innebærer at publikum skal ha mulighet til å komme med sitt syn på hva slags politi vi skal ha i fremtiden, hva som er viktige tjenester og hvilke forventninger vi skal levere på. For meg blir det viktig å få inn flest mulig innspill til hva slags politi vi ønsker oss, og at vi med noen få ord forsøker å formidle dette, slik at det blir gripbart for dem som skal bruke visjonen. Det er avgjørende at dette ikke blir noe som henger for seg selv, men blir koblet tett sammen mot strategiarbeidet som skal gjøres.

Presterudstuen ønsker seg et bredt engasjement om visjonen.

– Jeg ønsker meg et engasjement fra politiansatte og publikum, slik at vi får en levende visjon som skal leve lenge fremover. Det skal gjøre oss stolt av å jobbe i etaten og gi et aktivt eierskap til hvordan vi skal jobbe som et signal til oss selv og til våre omgivelser, sier han.

– Det siste tiåret har mantraet vært «Ett politi». Hvilken betydning vil dette begrepet få i arbeidet med visjonen? – Fra mitt ståsted er «ett politi» et godt og viktig ideal, men det ligger utenfor mitt mandat å mene noe om hvilken retning politiet skal ta, sier Presterudstuen.

– Overambisiøst

Omdømmeekspert Trond Blindheim er til daglig dosent ved Høyskolen Kristiania med markedskommunikasjon og forbrukeradferd som spesialområder. Han svarer dette på spørsmålet om hva som er verdien av en visjon:

KRITISK: – Visjoner oppfattes av mange som litt for store og litt uoppnåelige tanker om fremtiden, sier omdømmeekspert Trond Blindheim.

– Det er å la de ansatte bli med på et stort gruppearbeid hvor de sammen med ledelsen skal lage en litt svulstig formulering om hva de er, og hvem de er til for. I bunn og grunn er en visjon en litt overambisiøs målsetting.

– Leses den av de ansatte?

– Visjoner er stort sett kun til internt bruk, siden det er en dagdrøm eller tanke om hvordan organisasjonen skal være. Men jeg tror ikke de ansatte blir like heftig og begeistret som ledelsen av å lese den, og uansett glemmes den fort når talene er ferdig og hverdagen kommer. De ansatte vet jo utmerket godt hva som er formålet med jobben de er satt til å gjøre. Visjoner oppfattes av mange som litt for store og litt uoppnåelige tanker om fremtiden, svarer Blindheim.

Han tror ikke visjonen vil bli noe som leses av innbyggerne som skal få hjelp av politiet, eller at visjonen vil påvirke kriminaliteten i særlig grad.

– Nei, og det tror jeg ikke de tror på selv en gang.

LES OGSÅ: EU-kommisjonen inspiserte den norsk-russiske grensen

Powered by Labrador CMS