Sigve sier

Ansatte må kunne forvente beskyttelse om de er utsatt for skade i oppdrag

Dette er rett og slett ikke god nok behandling av folk som velger et risikoyrke hvor man skal beskytte samfunnet og borgerne.

Publisert

Vårens, om ikke vakreste eventyr, så i alle fall et av de viktigste, kom i havn etter
mekling 14 timer på overtid. Lønn er Politiets Fellesforbunds viktigste sak, og våre medlemmers lønnsnivå må opp.

Vi er derfor fornøyd med å ha kommet i havn med årets mellomoppgjør, som sikrer våre medlemmer kjøpekraftsutvikling. Rammen for oppgjøret ble på linje med frontfagsrammen, på rundt 3,2 prosent, og vi fikk tilslutning til at hovedvekten av årets oppgjør blir benyttet til generelle sentrale tillegg.

Dette er vi godt fornøyd med.

Landsmøtet til Politiets Fellesforbund har også besluttet at pensjon er livslønn, og derfor er vi også fornøyd med å ha fjernet taket på pensjonsgivende variable tillegg. 

Ansattes HMS

Tidligere har den øvre grensen vært på 66.000 kroner. Det er svært viktig at alt av variable tillegg er pensjonsgivende med det nye pensjonssystemet som trer i kraft i 2020. Dette gjør at blant annet tillegg for tredelt turnus blir pensjonsgivende i sin helhet – noe som vil bety mye for svært mange av våre medlemmer.

Våre medlemmers ve og vel er viktig for Politiets Fellesforbund. Når to av tre ansatte i etaten har vondt i magen når de går hjem fra jobb, er det et klart og tydelig tegn på at noen endringer må til. 

Jeg er derfor svært glad for at både Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund hadde spilt inn de ansattes HMS som en viktig sak til Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) som hadde sitt møte i Bergen i midten av mai. Det er et tydelig signal på at tilbakemeldingene fra de ansatte blir tatt på største alvor.

Jeg er fornøyd med at Politidirektoratet nå har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på forskningsrapportene som er blitt lagt frem, og se på tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen til de ansatte. 

Politidirektøren sa under HAMU-møtet at de siste rapportene viser at det er behov for justeringer av reformen, både med tanke på ambisjonsnivå og på endringstakt, og det er vi helt enig i.

Det er ikke noe ønske fra vår side heller å reversere reformen, det er mye godt i den, men den må justeres slik at den innfrir de lovnader som ble gitt både til publikum og de ansatte.

Yrkesskade

Den siste tiden har vi i Politiets Fellesforbund jobbet mye med å få på plass en bedre erstatningsordning etter yrkesskade. Flere ansatte i politi- og lensmannsetaten har blitt skadet under tjenesten uten å få godkjent skadene som yrkesskader.

Dette er rett og slett ikke god nok behandling av folk som velger et risikoyrke hvor man skal beskytte samfunnet og borgerne.

Da mener vi at også de ansatte må kunne forvente beskyttelse om de er utsatt for skade i oppdrag eller under viktig trening. Representanter fra Politiets Fellesforbund har fremmet vårt syn i denne saken i møter med politikere på Stortinget, i tillegg til viktige møter med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet.

Politiets Fellesforbund ber regjeringen utrede om dagens regelverk gir en god nok dekning for politiansatte som blir skadet i tjenesten – med sikte på å foreslå en lovendring som styrker politiansattes vern mot yrkesskader tilsvarende militærpersoner.

Vi mener denne saken er så viktig for våre medlemmer at vi kommer til å forfølge den til en lovendring er på plass. 

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Politiets Utlendingsenhet

Det er fortsatt en spesielt krevende situasjon for våre kolleger i Politiets Utlendingsenhet. Jeg føler med dere som til daglig opplever usikkerhet om hva framtiden bringer.

I denne første runden har vi unngått oppsigelser med avbøtende tiltak som sluttpakker og omplasseringer, det er vi glad for. Samtidig er vi klar over at det fortsatt vil komme flere endringer, både i PU og ellers i politi-Norge. Med dagens budsjettsituasjon vet vi at flere distrikter trolig vil stå ovenfor nedbemanninger.

Vi mener at gode prosesser er avgjørende, og Politiets Fellesforbund sentralt bistår og støtter lokallagene. Sammen er vi sterke, og vi er her for dere. 

Powered by Labrador CMS