STERKE REAKSJONER: Det har vakt stor motstand at regjeringen har foreslått å kutte opptaket ved Politihøgskolen til 400 studenter fra 2020, og at hele kuttet foreslås tatt i Oslo.

Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

- Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke, skriver Jørgen Johansen, næringsrådgiver i Larvik kommune.

Publisert

Meningene er mange og sterke om neste års reduksjon av studenter ved Politihøgskolen. Blant annet beskyldes Larvik kommune for å i det skjulte ha påvirket regjeringen med budskap som kun har vært tilgjengelig for de involverte. Dette stemmer ikke, tvert imot har kommunen hele tiden vært opptatt av å være åpen i sitt arbeide med å opprettholde bacheloravdelingen i Stavern. 

Stavern har i løpet av de siste 20 årene bygget opp et av landets sterkeste fagmiljø innen justissektoren. Dette miljøet er av stor verdi for sektoren selv, men også svært viktig for hele regionen Vestfold og Telemark.

Larvik kommune har derfor over flere år bidratt til å tilrettelegge for og videreutvikle miljøet. 

I dag utdannes ca. hver tredje Politistudent i Stavern. Studiestedet er svært populært og studentene der er landets mest tilfredse. Det kan vises til svært gode faglige resultater og et sterkt fagmiljø. I sum har Stavern utviklet seg til å bli en viktig lokasjon for politiutdanningen og er et bevis på at man har lykkes med å etablere sterke kompetansemiljø ute i distriktene. Flere utdanningssteder gir flere komparative fordeler og bidrar til å øke bredde, kvalitet og fleksibilitet ved politiutdanningen.

Det er derfor mange som mener at det er viktig at bachelorutdanningen i Stavern opprettholdes sammen med Bodø og Oslo. 

LES OGSÅ: - I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

- Oppdraget var aldri hemmelig

For ett år siden ble Larvik kommune oppmerksom på at det kunne komme en reduksjon i opptaket ved PHS og at det kunne medføre at bachelortilbudet ved Stavern ble avviklet.

31. januar i år ble dette bekreftet i en artikkel i Politiforum, som også viste til at opptaket kunne bli så lavt som 400 studenter. 

Dette var ikke et «lobby-oppdrag».

Opptaket til Politihøgskolen avklares som kjent i statsbudsjettet, noe som medfører at saksopplysninger er unntatt offentlighet. Siden det ikke ble gitt innsyn i vurderingene som lå til grunn, hadde Larvik kommune behov for å utarbeide egne analyser.

I den anledning ble Advokatfirmaet Lønnum ved Anders Anundsen engasjert for å bistå med faglige, juridiske og samfunnsmessige vurderinger. Dette var ikke et «lobby-oppdrag».

Oppdraget var heller aldri hemmelig og ved henvendelser fra media har det blitt gitt innsyn i kontrakt, timelister og materiale som er utarbeidet. Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke. 

LES OGSÅ: Antall politistudenter kuttes til 400

 - Full åpenhet

Kommunen har aldri blandet seg inn i spørsmål om hvordan et eventuelt nedtrekk skulle fordeles, kun at Stavern burde opprettholdes.

Derimot har politikere og administrasjon i Larvik og regionen forøvrig argumentert aktivt for en opprettholdelse av Stavern, og de fleste partiene på Stortinget har vært på besøk. 

Dette har foregått i full åpenhet og blitt kommunisert enten ved at pressen har vært tilstede, eller via sosiale medier. Politiske besøk er ikke uvanlig og vi har registrert tilsvarende aktivitet ved Politihøgskolens lokasjoner i både Kongsvinger og Bodø, samt i andre kommuner som Moss og Ullensaker mfl. som ønsker å få flyttet politiutdanningen til seg.

Larvik kommunes hovedargument har vært at en reduksjon i studentopptaket bør være så lavt som mulig og at det har en stor verdi å opprettholde Stavern som studiested.

Det innebærer blant annet at vi argumenterte for et lavt nedtrekk på et tidspunkt hvor få andre gjorde det samme. Kommunen har for øvrig aldri blandet seg inn i spørsmål om hvordan et eventuelt nedtrekk skulle fordeles, kun at Stavern burde opprettholdes. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

Kjempet Staverns sak

I august ble kommunen invitert til et møte for styret i PF ved PHS. Der deltok representanter fra alle Politihøgskolens lokasjoner i tillegg til representant fra PF sentralt. Under møtet orienterte kommunen om sitt arbeide med å opprettholde politiutdanningen i Stavern og hvilket budskap og argumenter som ble benyttet.

Den 16. august var Justisministeren på besøk i Stavern. Lokalavisen, Østlands-Posten, var til stede og publiserte en fyldig artikkel dagen etter.  

Dette er for øvrig er det eneste møte som har vært mellom Larvik kommune og Justisministeren i denne saken.

Kommunen har hele tiden vektlagt å være åpen i forhold til hva man har foretatt seg og hvilket budskap som er fremmet. Vi har valgt en faktaorientert argumentasjon basert på gode analyser, og vi har kjempet for Staverns sak og ikke mot andres.

Det er derfor urimelig å hevde at det er skjulte prosesser og «avtaler i lukkede rom» som har resultert i regjeringens beslutning. 

LES OGSÅ: Justisdepartementet svarer Politihøgskolens styre

Powered by Labrador CMS