Hvorfor vil ikke politiet bruke sine egne helikoptre?

Over hele kloden har vi kolleger som gjør det. I alle våre naboland gjør de det. Og de har gjort det lenge. Men i Norge har Politiet bestemt seg for ikke å kunne bemanne sine egne helikoptre med skarpskyttere.

Publisert Sist oppdatert

Det er sågar lagt som premiss for utvalget som skal utrede hva en robust helikoptertjeneste skal ha av kapasiteter i fremtiden. Ønsker ikke Politiet å sitte med denne kapasiteten?

Forsvaret er trukket frem som de eneste som kan levere ildstøtte fra helikopter. De har lang erfaring i faget, bla gjennom tett samarbeid med Politiet. Forsvaret stiller helikoptre med mannskap. Politiet som stiller skarpskyttere. Dette samarbeidet bør de absolutt fortsette med. Forsvarets helikoptre og besetninger har utstyr og kvaliteter som i enkelte situasjoner går utover det Politiets helikoptertjeneste har. På samme måte som Politiets helikoptertjeneste i andre situasjoner vil være Forsvaret overlegen. Vi snakker ikke om et enten eller, ressursene vil utfylle hverandre.

Hva om det oppstår en samtidighetskonflikt mellom Forsvarets og Politiets behov? Hvilken beredskapstid har de ulike enhetene? Listen over ukjente faktorer er lang. Vil det ikke være nyttig å ha flere verktøy i verktøykassa å velge mellom?

Er utstyret en begrensning? Ser vi til våre utenlandske kolleger, flyr de i flere land ildstøtte med samme helikopter som Politiet i Norge har i dag. Andre har større, noen bruker mindre. Hvem bemanner så politihelikoptrene deres? Her er det ingen fasit. Vi finner alle kombinasjoner av polititjenestemenn og -kvinner, sivile og eks-militære uten at det ser ut til å legge noen begrensning på hva slags oppdrag som løses.

Vil det kreve for mye av pilotene? Det finnes som sagt hundrevis av piloter og besetninger verden over som klarer dette? Er det rimelig å anta at Politiets helikoptertjeneste står så langt tilbake at det ikke kan læres? Avdelingen har nå flydd uten uhell i ti år. Pilotene har i snitt over 4000 flytimer i lufta. Jeg er trygg på at vi har personell med evner og erfaring mer enn tilstrekkelig til å kunne løse dette oppdraget.

Ønsker politiet virkelig ikke å kunne bemanne sine egne helikoptre med skarpskyttere?

Synspunktene er mine egne, jeg er nå ansatt i Politiets helikoptertjeneste og er tidligere militær helikopterflyger.