− Utvalget skal ikke vurdere helikopteret som ildstøtteplattform, og det skal heller ikke planlegges brukt til taktisk utsetting av mannskap, sier Torodd Veiding.
− Utvalget skal ikke vurdere helikopteret som ildstøtteplattform, og det skal heller ikke planlegges brukt til taktisk utsetting av mannskap, sier Torodd Veiding. (Foto: Lasse Iversen)

Ingen skyting fra politihelikopteret

Politidirektoratet har bestemt at et utvalg skal utrede en robust helikoptertjeneste i Oslo-regionen. Men skyting fra helikopteret er uansett uaktuelt.

Utvalget skal ledes av konsulentfirmaet Metier, og skal settes sammen av en gruppe bestående av piloter og brukere av politihelikoptertjenester både i og nært Oslo politidistrikt.

Innen 15. desember skal de levere sitt råd til politidirektøren, som skal bruke dette som grunnlag for tilrådninger opp mot Justisdepartementet i forhold til hva slags helikoptertjeneste politiet skal ha i Oslo-regionen.

Politimester Torodd Veiding, som leder Politidirektoratets endringsprogram, opplyser at konseptvalgutredningen skal ta utgangspunkt i hva som trengs for å få en robust politihelikoptertjeneste i og rundt Oslo 24/7.

− Men de skal ikke vurdere helikopteret som ildstøtteplattform, og det skal heller ikke planlegges brukt til taktisk utsetting av mannskap. De vi ønsker, er å få frem behov knyttet til helikopteret som observasjonsplattform og til transport av mannskap. I dialogen vi blant annet har hatt med Oslo politidistrikt, fremkommer det at det vil kreve for mye å bygge inn en ildstøtteplattform i politihelikopteret av både piloter og helikopter. Helikopter som ildstøtte er over i konseptet som forsvarets helikopter kan tilby, sier Veiding.

Han sier utredningen ikke inkluderer hverken en utarbeidelse av en kravspesifikasjon eller valg av helikoptertype.

Til toppen