Torleiv Vika, tidligere sjef for Beredskapstroppen.
Torleiv Vika, tidligere sjef for Beredskapstroppen.

En bauta som har satt sine spor i politihistorien

Tidligere Delta-sjef Anders Snortheimsmoen i jubileumshilsen til den første Delta-sjefen, Torleiv Vika, som fyller 80 år i dag: – Har satt tydelige spor.

Publisert Sist oppdatert

Torleiv Vika er en mann som har satt sine tydelige spor i politihistorien som en person med høy integritet og et stort hjerte for politiet. Det er med en stor grad av ydmykhet og respekt som kommer innover meg når jeg skal prøve meg på å beskrive Torleiv som sjef, kollega, kamerat og medmenneske, men det hele startet på Åkra i Kvinnherad.

Her vokste Torleiv opp på et gårdsbruk sammen med en søster og to brødre, og som yngstemann ble han godt tatt vare på av sine søsken, og han hadde en god oppvekst der man hadde fokus på å ta vare på og hjelpe hverandre.

Torleiv Vika, tidligere sjef for Beredskapstroppen.
Torleiv Vika, tidligere sjef for Beredskapstroppen.

Barne- og ungdomstiden lærte Torleiv å sette pris på naturen og det ble mang en fjelltur til Vika-setra sommer som vinter. Han hadde en særlig interesse for fisking og historien om hvordan en ung Torleiv stupte ut i «Stamphølen» for å fange en laks med bare nevene er fortsatt på folkemunne i Åkra. Det hører med til historien at laksen ble fanget og etter beskrivelsen fra Torleiv var størrelsen oppunder ti kilo..

Som andre ungdommer på den tiden var det jo også plikter som måtte gjøres på gården, og en av disse pliktene var å få ordnet vinter ved. På Vika gården var det en løypestreng som ble benyttet til å frakt ting til gards på, og en ung Torleiv fant ut at løypestreng prinsippet kunne brukes til å frakte ved til gards på en mer effektiv måte enn å bæres på rygg. Som tenkt så gjort. Løypestreng ble monter fra skogen ned til låven, og Torleiv sendte første stokk nedover med det resultatet at stokken gikk rett gjennom låveveggen. Han motto i politiet: «Alt er løsbart, ingen ting er umulig» ble nok lagt her på Vika gården.

I 1955 starte Torleiv på befalsskole på Gimle og han ble i Forsvaret til noen år, og det var der han begynte med å fatte interesse for instruksjon og opplæring av mannskaper.

Etter 5 år i Forsvaret begynte han i Politiet i 1961 på Grønland politistasjon hvor han var patruljerende konstabel, ved siden av å bli benyttet som instruktør ved Politiskolen siden 1966 frem til han ble ansatt på Personalavdelingen 1969.

På personalavdelingen hadde han ansvar for trening og opplæring, og i 1973 ble han som førstemann i historien plukket ut til å gjennomføre en leder opplæring ved FBI-Academy i USA.

Høsten 1975 ble han så forespurt om han var villig til å ta jobben med å etablere en nasjonal anti-terror avdeling i politiet, og som ungoverkonstabel ble han så satt til å lede det som vi nå kjenner som Beredskapstroppen fra 1.1.1976.

Gjennom over 10 år som leder for Beredskapstroppen utviklet han denne avdelingen til å bli en spesialavdeling på høyt nivå. Torleiv fremsto som en tydelig leder som hadde en klar formening om hva som krevdes av innsats fra alle for at målsettingen skulle oppnås, men han hadde et tydelig fokus på at alle var like viktige og at BT var et lag og at samhandling og respekt var det viktigste for å nå målene.

Samhold og hardt arbeid for å lykkes var et av hans motto som virkelig stod frem i denne perioden. Hardt arbeid for Torleiv var å stå på for det han trodde på og legge til rette for at mannskapene fikk de beste forutsetningene til å gjøre en god jobb.

Han var en leder som mente at utvikling skapes gjennom fri dialog og stor takhøyde skaper kreativitet og utvikling i en organisasjon.

Fra 1987 ble Torleiv en sentral aktør i etableringer av Utrykningsenheten, UEH.

Som ansatt ved PHS gikk han på med krum nakke for å bidra inn i oppbygging og utvikling av et nytt element i politiet, og igjen sto han frem med et stort pågangsmot og en ukuelig optimisme.

Ved siden av dette brennende engasjementet for politiet er Torleiv en samlingens mann for alle som kommer i hans vei. Hans evner til å se med mennesket og ikke minst hans visjon om at alle er like viktige i et fellesskap, har resultert i at mange gjennom å kjenne Torleiv har knyttet vennskap og samhold som varer livet ut.

En Torleiv i sosiale lag deklamerer Jacob Sande – en Torleiv spiller munnspill og den samme Torleiv’n dra fram trekkspillet når natta er på hell – han er en samlingens mann.

Han har også vært sentral i å skape en kultur som har verdier som står seg den dag i dag. Ord som kampvilje – ydmykhet - realitetsorientering - omsorg og rettferdighet har vært noen av hans viktigste prinsipper i livet, og sammen med den store kunnskapen og erfaringen han har etter et langt liv fremstår han i dag som en mann som det fortsatt bør lyttes til.

En nær venn av Torleiv sa en gang:

Han er en som kan virke urokkelig og sta, men hører på vettuge argumenter.

Han er en person som innser verdien av å bygge lag som må stå for faglig kvalitet, men være ydmyke i forhold til oppgaven.

Han er en person som ser at den sosiale og miljømessige delen er viktig for helheten.

Som pensjonist har Torleiv hendene fulle med fire barnebarn og to oldebarn. Det lyser av han når han forteller om gleden han kjenner på når han ser nye generasjoner vokse frem, og at han har fått muligheten til å være både bestefar og oldefar.

Så til Mariann og Roar gratulerer med faderen og takk for at vi ha han som en god venn, kollega og sjef i alle disse årene.

Så på vegne av kollegaer og venner vil jeg på det hjerteligste gratulere deg med 80-års dagen Torleiv.

Vi sier som i Freia reklamen: Ingen over – ingen ved siden – det finnes bare en Torleiv!

Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for Beredskapstroppen