Mellomledere i politiet i Oslo og Akershus opplever det vanskelig å balansere ytringsfrihet opp mot lojalitet til arbeidsgiver.

Lojalitetskrav begrenser ytringsfriheten

To av tre mellomledere i politiet mener kravet til lojalitet overfor arbeidsgiver gjør at de vegrer seg for å delta i den offentlige debatten.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram av en undersøkelse blant nær halvparten av politiets mellomledere i Oslo og Akershus, gjennomført av Infact på vegne av Oslo redaktørforening.

I undersøkelsen ble 150 politimellomledere med personalansvar stilt en rekke spørsmål rundt lojalitet til arbeidsgiver, og hvordan dette påvirker klimaet for å ytre seg åpent om faglige spørsmål.

De ansatte er medlemmer av Politiets Fellesforbund, som også har bistått med å formidle undersøkelsen til mellomlederne.

Lojalitet står sterkest

68 prosent av de spurte sier der at de har vegret seg for å delta i den offentlige debatten på grunn av kravet til lojalitet fra arbeidsgiver. Samtidig svarer 72 prosent at kravet til lojalitet står sterkest, målt opp mot ytringsfriheten på deres område.

– Nye informasjonsreglementer som legger kraftige bånd på hva ansatte kan ytre seg om, er noe vi alle taper på. Viktige synspunkter kommer ikke fram. Når alle stemmer og synspunkter ikke blir hørt, kan det til syvende og sist føre til at det ikke er de riktige beslutningene som blir tatt, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening til Dagsavisen i forbindelse med undersøkelsen.

Vanskeligere å være kritisk

Mellomlederne blir også stilt dette spørsmålet:

«Hvordan vil du karakterisere utviklingen de siste årene, når det gjelder dine muligheter til offentlig å komme med kritiske kommentarer til prioriteringer gjort av den øverste administrative og/eller politiske ledelse på ditt fagområde?»

36 prosent av respondentene svarte at mulighetene var blitt dårligere, mens åtte prosent svarte at den var blitt bedre.

- Vellykkethetskultur

Samtidig sier 35 prosent at kravene til lojalitet fra den øverste administrative ledelsen har blitt strengere, mens 28 prosent mener kravane fra den øverste politiske ledelsen har blitt strengere.

– Jeg tror det har etablert seg en kultur, også i offentlig sektor, som handler om å framstå som vellykket og om å vise fram gode resultater og gode prosesser. Samtidig snakker man mindre om det som er vondt og vanskelig, sier Jensen til Dagsavisen.

Se hele undersøkelsen her (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS