Det har vært saker der vi mener en klareringsmyndighet har gjort ugyldig vedtak

Politiansatte som mister sikkerhetsklareringen, kan klage til EOS-utvalget, skriver Svein Grønnern, leder av utvalget.

Publisert

Alle som har fått et endelig negativt vedtak i forvaltingen om sikkerhetsklarering, har enda en instans å klage til.

Advokat Lars E. Skotvedt beskriver i spalten Politijuss, med overskriften «I sikkerhetssaker bortfaller rettighetene nærmest umiddelbart» i Politiforum, problemstillinger knyttet til sikkerhetsklarering. Mange politifolk trenger en slik klarering i jobben sin. Skotvedt skriver at tjenestepersonen «kan […] stilles i en svært svak arbeidsrettslig situasjon» hvis en innvilget klarering tilbakekalles.

Jeg skal ikke argumentere for eller mot hans poenger i kronikken, men jeg vil gjøre alle lesere av Politiforum oppmerksomme på noe Skotvedt ikke nevnte – muligheten for å klage til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

Vi har som oppgave å kontrollere all EOS-tjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta rikets sikkerhet. I tillegg til å undersøke om PST eller E-tjenesten overvåker noen ulovlig, inkluderer det blant annet også å undersøke om nordmenns rettigheter blir krenket i saker om sikkerhetsklarering.

EOS-utvalget undersøker hvert år på eget initiativ mange klareringssaker hos de ulike klareringsmyndighetene. I tillegg kan personer som har fått avslag på klarering, nedsatt klarering eller ventet lenge på en avgjørelse, klage til utvalget. Utvalget har fullt innsyn i alle opplysninger i en klareringssak og vi undersøker klager grundig.

I saker der utvalget mener at en klareringsmyndighet har gjort noe kritikkverdig, avgir vi også en ugradert uttalelse om kritikken i årsmeldingen til Stortinget.

Blant annet har vi i årsmeldingene våre de siste årene fortalt om saker der personer har gått gjennom klareringsprosesser uten at det var grunnlag for at de aktuelle personene trengte en klarering. Det har også vært saker der vi mener at en klareringsmyndighet har gjort et ugyldig vedtak.

Det har så blitt omgjort etter at vi kom med en oppfordring om å se på saken igjen.

EOS-utvalget har ikke myndighet til å fatte bindende vedtak, men Stortinget har uttalt at det er forventet at anbefalinger i utvalgets uttalelser skal følges. EOS-tjenestene følger også utvalgets anbefalinger i de aller fleste tilfeller. 

LES OGSÅ: I sikkerhetssaker bortfaller rettighetene nærmest umiddelbart

Powered by Labrador CMS