EUs datatilsyn: overvåking ute av kontroll

Datatilsynene i EU mener at datalagringsdirektivet må skrotes eller endres kraftig, skriver Aftenposten mandag.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer fram i en ny rapport, der datatilsynene i de 27 EU-landene har undersøkt hvordan datalagringsdirektivet er innført i det enkelte land.

Aftenposten skriver at det er to alarmerende funn i undersøkelsen. Det ene funnet er at innholdet i kommunikasjonen lagres, selv om direktivet sier at det bare er informasjon knyttet til trafikkdata som skal lagres. Det andre er at data lagres i inntil ti år, selv om direktivet setter en grense på to års lagring.

- Vår rapport viser at dette enorme inngrepet i folks personvern ikke står i forhold til den nytten man har av denne overvåkingen. Det er ingen bevis som tyder på at dette direktivet vil hjelpe i kampen mot terror eller i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet, sier leder for EUs datatilsynskomité, Jacob Kohnstamm, til Aftenposten. Han påpeker også at EU-landene har svært lite statistikk som kan vise nytten av så stor datainnsamling.

EU-kommisjonen foretar nå en evaluering av datalagrinsdirektivet. Evalueringsrapporten skal legges fram i Europaparlamentet til høsten.

EUs datatilsynskomité har, i følge Aftenposten, en rekke anbefalinger dersom EU-kommisjonen bestemmer seg for å endre direktivet:

  • Man må lage en klar liste over hvilke data som det er lov å samle inn og lagre.
  • Det bør være kun én kortere maksimumslengde for hvor lenge man kan lagre data. I dagens direktiv er perioden fra seks til 24 måneder.
  • Medlemslandene må klargjøre hva som menes med alvorlig kriminalitet, og de må klargjøre hvilke organer som skal ha lov til å få tilgang til slike data.