datalagringsdirektivet

Høyre-ja til DLD

Høyres sier ja til Datalagringsdirektivet. Partiets utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv.

DLD: Politiet må få verktøy

- Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt og vi har tatt teknologien i bruk, sier konstituert justisminister Grete Faremo.

Til toppen