Dansk politi innfører en ny politiutdannelse fra 2017.

I Danmark kan du bli politi på et halvt år

Dansk politi har innført en halvårig utdanning ved sin politiskole. De 125 politikadettene som starter i mars, kan være ute i uniformert tjeneste allerede til høsten.

Publisert Sist oppdatert

Det er fagbladet Dansk Politi som melder dette.

Den nye hurtigutdannelsen ble opprettet som et resultat av en politisk beslutning i november. I overenkomsten heter det:

«Det etableres en ny uniformert medarbeidergruppe - såkalte politikadetter - som skal utføre oppgaver knyttet til blant annet bevoktning av potensielle terrormål, grensekontroll, transport og utsendelse. Politikadettene skal gjennomgå en fokusert utdannelse på cirka 6 måneder i regi av Politiskolen, og de første kadettene kan dermed være klare allerede fra september 2017. Politikadettene vil målrettet kunne løse oppgaver blant annet på grensen».

Bakgrunnen er blant annet at over 10 prosent av danske politifolk i 2016 har blitt satt til grensekontroll og bevoktning på grunn av terrortrusselen. Politikadettene er tenkt å avlaste det ordinære politiet.

Lavere aldersgrense

Politikadettene vil ha begrenset politimyndighet og mulighet til å bruke politiets maktmidler, men de vil være uniformerte på samme vis som ordinært dansk politi. Opptaksprøvene er også lettere enn til den ordinære politiutdanningen, ifølge dansk TV2.

Ifølge Rikspolitiet er politikadettutdannelsen ment å kunne være et springbrett for de som senere ønsker å søke seg inn til ordinær politiutdannelse. Mens du må være 21 år for å bli ordinært politi, trenger du kun å være myndig for å bli politikadett.

- Her kan du komme inn og bli kjent med politiets oppgaver tidligere enn vanlig, og du kan bli litt mer kjent med politiets arbeid og organisering, sier Birgitte Hammer Bondesen fra det danske Rikspolitiets studieavdeling til TV2.

Lønnen for politikadettene vil være cirka 22.000 danske kroner i måneden.

Møter kritikk

Det danske politiforbundet er motvilllig med på den nye ordningen, skriver Dansk Politi. Forbundsleder Claus Oxfeldt beskrev i november forslaget som en panikkløsning.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, kalder udspillet om politikadetter, der har til hensigt at aflaste politiet, for en panikløsning.

- Vi er ikke med på dette dersom det er snakk om et B-politi. Kun hvis dette blir en ordning hvor man senere har mulighet for å bli tatt opp i det «riktige» politiet, kan dette være interessant for oss. At vi har et enhetlig politi er en styrke for oss, sa han til Information.dk.

Politiforbundet valgte likevel å akseptere den nye ordningen, etter forhandlinger med politikerne og Rikspolitiet, etter forsikringer om at dette ikke handler om å opprette et A- og B-politi.

Powered by Labrador CMS