REAGERER: Lene Vågslid skal lede justiskomiteen gjennom blant annet politisaker. Hun reagerer på forslaget til statsbudsjett.

– Dette er en trist dag for norsk politi

Justiskomiteens leder reagerer sterkt på regjerings budsjettforslag til politiet.

Da finansminister Siv Jensen la fram forslaget til statsbudsjett i Stortinget i dag, var hun offensiv.

– Vi satser på politiet. Vi har økt antall politistillinger og vi er på god vei for å nå målet om to politiansatte per tusen innbyggere. Nærpolitireformen legger til rette for et handlekraftig og moderne politi over hele landet. Smartere organisering frigjør også flere ressurser til synlig og tilgjengelig politi, som skaper trygghet der folk bor og ferdes.

Men fra tale til skrift i statsbudsjettet er det stor kontrast. Der foreslår regjeringen blant annet å kutte lovnaden om penger til nyansettelser.  

Leder i justiskomiteen, Lene Vågslid reagerer sterkt. 

– Politiet er så absolutt ingen budsjettvinner. Dette er en trist dag for norsk politi, sier leder i justiskomiteen Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.

Hun er bekymret for hvordan regjeringen mener politiet skal klare å nå målet om to politiansatte per tusen innbyggere.

– Dessverre er satsingen så svak at jeg begynner å bli bekymret for gjennomføringen av hele reformen. Det er synd når regjeringspartiene går så høyt på banen med både beredskap og trygghet for befolkningen. Nå må opposisjonspartiene stå sammen for å finne bedre løsninger - dette kan ikke bli resultatet for norsk politi, sier hun.

Amundsen uenig: – Vi tar politidistriktene på alvor

UENIG: Justisminister Amundsen er uenig i kritikken fra Vågslid fra justiskomiteen. 

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener derimot det er et godt budsjett for politiet, og tilbakeviser påstandene. 

– Jeg mener vi har lagt frem et godt budsjett som legger til rette for videre oppbygging av norsk politi, sier Amundsen til Politiforum.

– Arbeiderpartiet må bestemme seg for hva de vil kritisere regjeringen for. Tidligere har de ment at vi detaljstyrer for mye. Når vi nå gir Politiet et større handlingsrom kritiserer de oss for det motsatte: at vi detaljstyrer for lite. Begge deler kan umulig være riktig. Det er i det hele tatt relativt krevende å følge med på resonnementene bak Arbeiderpartiets kritikk. 

Powered by Labrador CMS