Det blir sparing for politiet i 2018 også, og ingen pengefest. (Bilde: Torkjell Trædal)

Regjeringen fortsetter spareregimet. Distriktene må kutte nesten 100 millioner – igjen

Regjeringen er fortsatt sterke i troen på at avbyråkratisering er veien å gå.

De siste årene har politiet måtte kutte mange millioner som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). En opptelling Politiforum gjorde i fjor, viste at politi- og lensmannsetaten de siste årene har fått budsjettene kuttet med 400 millioner kroner på grunn av ABE-reformen.

Og neste år svinger regjeringen sparekniven på nytt. Politi- og lensmannsetaten må spare 83,6 millioner kroner som følge av ABE-reformen. 

Regjeringens sparekrav til distriktene fra 2014-2018

  • 2018: 95,7 millioner kroner
  • 2017: 143,7 millioner kroner
  • 2016: 103,8 millioner kroner
  • 2015: 101,2 millioner kroner
  • 2014: 51,9 millioner kroner

Men det stopper ikke der. Politiet skal kutte 4,4 millioner på grunn av redusert konsulentbruk og 7,7 millioner som følge av digital postgang.

Politimester Steven Hasseldal i Øst sier reformen byr på noen gode punkter, som 100 millioner frie driftsmidler til distriktene, men at avbyråkratiseringen og ingen penger til nyutdannede vil ramme distriktet.

– Man har videreført avbyråkratiseringsreformen. Men vi har såpass stramt budsjett, at vi ikke kan øke bemanningen selv. Budsjettet er pressa.

Uten å uttale seg om kuttene, er avbyråkratiseringen spesielt nevnt i Politidirektoratets pressemelding om budsjettet.

«I 2018 skal politiet opprettholde en tilfredsstillende polititjeneste innenfor sine prioriterte områder, samtidig som man skal styrke resultatoppnåelsen innenfor enkeltområder og gjennomføre nærpolitireformen. I tillegg skal politiet fortsette arbeidet med å hente inn etatens økonomiske etterslep og tilrettelegge for det digitale løftet.» skriver POD.

Pioneren

Etter 25 år med politiforskning takker professor Liv Finstad for seg. Nå gjør hun opp status for sitt forhold til politiet. Men det er én ting hun angrer på.

Til toppen