Politiforbundsleder i England og Wales sier at el-våpen er på tide å få på plass i politiutrustningen. Til nå har ikke faren for terrorangrep i Storbritannia ført til generell bevæpning av politiet.
Politiforbundsleder i England og Wales sier at el-våpen er på tide å få på plass i politiutrustningen. Til nå har ikke faren for terrorangrep i Storbritannia ført til generell bevæpning av politiet.

Vil bevæpne alle med taser

Trusselnivået i Storbritannia har siden august 2014 vært på nest høyeste nivå. Men der fører ikke sannsynlighet for et terrorangrep til at flere bevæpnes med skytevåpen.

Publisert Sist oppdatert

I stedet har britisk politi valgt å bevæpne langt flere av sine patruljer med el-våpen etter sterkt press fra politiforeningen. Én av ti operative politifolk i England og Wales er nå godkjent for bruk av Taser, og politiet bruker 12.000 kroner per hode til godkjenning.

3000 bevæpnet

Det er både sivile og uniformerte patruljebiler hvor bevæpningen er med både ett- og tohåndsvåpen. Bevæpningen er dessuten synligere og militært preget enn den norske, og samtlige tjenestepersoner er utstyrt med tohåndsvåpen på patrulje i ambassadeområder og på flyplasser.

I tillegg er altså et stort antall enheter det siste året blitt utstyrt med Taser, el-våpen, opplyser ansatte i Metropolitan Police til Politiforum.

Av totalt 32.000 ansatte i Metropolitan Police i London bærer 3000 operative skytevåpen.

Det er med andre ord en sannhet med modifikasjoner når politikere i norsk bevæpningsdebatt kaller britisk politi for ”ubevæpnet”. Hvor mange som totalt er permanent bevæpnet i Storbritannia, er ikke kjent, men det nord-irske politiet har i mange år vært permanent bevæpnet.

LES OGSÅ: – Bør vurdere andre maktmidler enn skytevåpen

– Taser til alle

Politiets fagforening krever el-våpen til samtlige operative politifolk i England og Wales, men kravet har møtt skepsis på politiets ledernivå. Ledelsen frykter at innføring av el-våpen til alle operative mannskaper vil føre til en varig endring på den 200 år lange politikulturen i Metropolitan Police Service. En kultur som er visualisert gjennom den køllebærende bobbien som skal yte ”service” og ikke ”force”.

– Taser er et skritt i riktig retning, og vi vil nå jobbe med andre fagforeninger og innenriksdepartementet for å gå videre med dette som en hastesak, sier politiforeningens leder Steve White i England og Wales.

Han leder én av to politiforeninger i Storbritannia, og har rundt 140.000 medlemmer. Police Federation of England og Wales krever at alle operative mannskaper - ansatte og frivillige - skal ha mulighet til å godkjennes på Taser. I dag er en rekke patruljebiler satt opp med ett el-våpen i kjøretøyet, men fagforeningen ønsker en bred utrulling av Tasere med ett våpen per tjenesteperson.

Dette mener mener Steve White vil gi en generelt større offentlig trygghet:

- Enhver tjenesteperson som autoriseres til å bære Taser må være fullt opplært til å gjøre det, og det er strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å sikre at alle brukere er fullt ut ansvarlig, sier han til fagforeningens nettsted polfed.org.

Politidirektoratet (POD) sier til Politiforum at Politiets Fellestjenester (PFT) følger med på utviklingen rundt hva som skjer med elektrosjokkvåpen. Men det jobbes ikke konkret med å vurdere innføring av slikt for norsk politi.

Kort responstid

Hvor mange politifolk som daglig er bevæpnet i London varierer noe, men responstiden for de bevæpnede enhetene er ekstremt god:

– Våre bevæpnede enheter skal være på åstedet innen tre minutter i sentral-London og ti minutter utenfor det sentrale London, sier politimannen James i Metropolitan Police til Politiforum.

Han tror likevel ikke det vil komme krav om permanent bevæpning av alt britisk politi, verken fra fagforening, media eller politikere, ettersom det ubevæpnede politikorpset har såpass dype røtter i den britiske folkesjela. I tillegg er det store variasjoner på utdanningsnivået i Storbritannias 43 politidistrikter som har ansvaret for hver sin politiutdanning.

I London gjennomgår politikonstablene et toårig utdanningsprogram hvor våpenopplæring og bilkjøring er totalt fraværende.

Folk vil helst se en ubevæpnet ”bobby” spankulere - tilsynelatende helt uanfektet av den økte terrortrusselen landet nå opplever – gatelangs i byene.

Ingen politifolk Politiforum har snakket med tror enhver ”bobby” kan, eller bør, bære våpen.

Blir nok ingen ny debatt

Heller ikke i mediene har spørsmålet blitt tatt opp, trass i høy terrortrussel og flere mindre, terrorrelaterte angrep det siste året.

– Et permanent bevæpnet politikorps i England blir neppe noe tema før det blir drept noen politifolk, sier Oscar Quine på nyhetsdesken i avisen The Independent, til Politiforum. Debatten kom opp igjen i 2005 da nettopp en politimann ble drept, men ble aldri løftet opp på politisk nivå.

Bevæpningsdebatten var større i 1952 og i 1966, da flere politifolk ble drept. Siden 1966 har et større antall konstabler blitt permanent bevæpnet, og antallet har ligget høyt siden, mellom 10 og 17 prosent av de operative mannskapene.

Nedslaktingen av en soldat på åpen gate i London i 2013 bidro ikke til noe krav om permanent bevæpning av politiet, men gjorde politiforeningen svært bekymret.

Ubevæpnede bobbier trasker gatelangs i London mens politiforeningen krever umiddelbar bevæpning med taser.
Ubevæpnede bobbier trasker gatelangs i London mens politiforeningen krever umiddelbar bevæpning med taser.
Politiforeningens leder Steve White ønsker Taser til alle operative tjenestepersoner i England og Wales.
Politiforeningens leder Steve White ønsker Taser til alle operative tjenestepersoner i England og Wales.
Ubevæpnet: Konstabler til fots har lite i sine belter. Dype røtter i den britiske folkesjela vil ha et politi som er ”en av oss”, og ”oss” er ubevæpnet.
Ubevæpnet: Konstabler til fots har lite i sine belter. Dype røtter i den britiske folkesjela vil ha et politi som er ”en av oss”, og ”oss” er ubevæpnet.
Powered by Labrador CMS