DEBATTINNLEGG

Permanent bevæpning av politiet

Politiets egne operative mannskaper fortjener virkelig å bli hørt i denne saken.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Etter de siste ukers hendelser, mener jeg at politiet i Norge nå må få permanent bevæpning. Dette er min personlige mening, og jeg har forståelse og respekt for de som mener noe annet.

Tiden er i hvert fall inne for å få en bred politisk debatt om dette temaet, der kunnskaps – og erfaringsgrunnlaget, er oppdatert til tiden vi lever i. For det har skjedd mye i trusselbildet, både globalt og nasjonalt, siden forrige gang denne saken var til politisk vurdering i 2017, og av den grunn må temaet settes på dagsorden igjen så raskt som mulig.

Bjørn Druglimo, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt.

Jeg håper at vår nye justisminister, regjering og Storting lytter til erfarne, operative og kloke politiledere som Johan Fredriksen fra Oslo politidistrikt, som på TV2 nyhetene den 10. november, delte sitt syn i denne saken. Hans ord bør veie tungt for at vi hvert fall tar debatten. Dette er også en sak som Politiets Fellesforbund og Sigve Bolstad har vært tydelig på i mange år, og sett i lys av det som faktisk skjer i samfunnet og verden rundt oss akkurat nå, så har vi ikke råd til å utsette bevæpningsdebatten lenger.

LES OGSÅ: Polititjenesteperson skadd etter hendelse på Bislett: – Vi kan tenke oss at han hadde til hensikt å angripe flere

Jeg vet at mine kollegaer i politiet er trent opp til og alltid ønsker å bruke dialog fremfor makt, men jeg vet også at de er villig til å ofre alt for å beskytte samfunnet og dets innbyggere mot alvorlige, kritiske og til tider, nesten utenkelige, situasjoner. For å gjøre dette på en best mulig måte, gjerne i tidskritiske situasjoner der sikkerheten for egne mannskaper og samfunnets innbyggere må ivaretas, så er derfor min klare oppfatning at politiet må bevæpnes permanent.

For politiet som etat er tillit i befolkningen helt avgjørende, og for noen vil kanskje et bevæpnet politi være litt skremmende. Men jeg er overbevist om at folk flest fortsatt vil ha stor tiltro til politiet, også med fast bevæpning. Faktisk så tror jeg tilliten vil øke fordi man da kan forvente at politiet til en hver tid er forberedt og utstyrt til å raskt reagere, handle og løse oppdrag, uansett hva det måtte være.

Jeg håper vi snarest mulig får på plass en god politisk debatt, med saklige og faglige meningsutvekslinger, og hvor en beslutning tas basert på fakta. Husk også å lytte til de med skoa på, for førstehåndskunnskapen sitter tross alt blant politiets egne operative mannskaper som daglig står i vanskelige situasjoner. De fortjener virkelig å bli hørt i denne saken.

LES OGSÅ: Politiets innsats under tragedien i Kongsberg

Powered by Labrador CMS