BEVÆPNET POLITI: Politidirektoratet ønsker at politiet i Oslo politidistrikt skal kunne være bevæpnet her på Oslo S.

Ønsker bevæpning på Oslo S og Nationaltheatret

Politidirektoratet går for en mellomløsning: Fortsatt ubevæpnet politi, men vil gi politidistriktene mulighet til bevæpning på sentrale og viktige områder.

– Vi mener områdebevæpning på viktige og sentrale områder i for eksempel Oslo er riktig. Dette kan være trusselutsatte områder som Oslo S og Nationaltheatret. Dette gir bedre grunnberedskap og gir politidistriktene større mulighet til å være bevæpnet der det trengs.

Det sier politidirektør Odd Reidar Humlegård, som i formiddag la fram Politidirektoratets høringssvar om norsk politi skal være bevæpnet i framtida.

Samtidig understreker Humlegård at POD ikke ønsker fast bevæpnet politi, noe for eksempel PST ønsker.

POD gir dermed støtte til Bevæpningsutvalget om å fortsette dagens ordning.

– Vi mener det er riktig å gå videre med dagens løsning, hvor politiet er ubevæpnet. Ifølge vårt faktagrunnlag er det ikke behov for at politiet skal være bevæpnet til enhver tid. Men det er viktig å styrke grunnberedskapen hvor det er særskilt behov for det – for å minske skadeomfanget dersom noe skjer og for egen sikkerhet til den ansatte.

Ivaretar ønskene fra politidistriktene

MELLOMLØSNING: Politidirektør Odd Reidar Humlegård la i dag fram Politidirektoratets høringssvar i bbevæpningssaken. POD ønsker ikke generelt bevæpnet politi, men ønsker samtidig at politidistriktene har mulighet til å få områdebevæpning i utsatte og sentrumsnære områder.

Med en slags mellomløsning som gir mulighet for områdebevæpning, betyr dette at dedikerte patruljer skal løse oppdrag innenfor bestemte områder. Operative enheter utenfor disse områdene skal altså ikke bære våpen fast, ifølge Humlegård.

Dersom dette blir tilfellet, ønsker Humlegård at hvert distrikt gjennomfører en sikkerhets- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge områder med behov for områdebevæpning.

– Vi har gjennomført en grundig høringsprosess. Det er viktig for oss å skape et best mulig kunnskapsgrunnlag for den videre diskusjonen og den endelige politiske beslutningen. Vi har lyttet til alle høringssvarene fra politidistriktene, særorganene og særskilt PST, sier Humlegård.

Høringsfristen er i morgen, fredag 1. desember. Senere skal Justisdepartementet legge fram sitt forslag for Stortinget.

Powered by Labrador CMS