KONTRASTER: Sjøtjenesten i Oslo politidistrikt er styrket etter sammenslåingen, mens virkeligheten er en ganske annen for Nordland politidistrikt. – Det er klart det er utfordrende å dekke 25 prosent av Norges kystlinje, sier Geir Roger Flatøy ved Havnepolitiet i Nordland.

En annen virkelighet for Havnepolitiet i nord

Etter politireformen dekker ett politidistrikt 25 prosent av Norges kystlinje. Det byr på utfordringer, mener leder for sjøtjenesten i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Mens nye Oslo politidistrikt forteller om en mer aktiv og styrket sjøtjeneste etter politireformen, er situasjonen en ganske annen for nye Nordland politidistrikt.

Politiet dekker nå et område på over 38.000 km² av det som før var Helgeland, Salten og deler av Midtre Hålogaland politidistrikt.

− Det er svært utfordrende. Vi har ansvaret for 25 prosent av Norges kystlinje, så det sier seg selv at vi ikke klarer å ha en fullstendig operativ sjøtjeneste. Vi skulle hatt flere båter og mer mannskap, særlig med tanke på den båttrafikken i Salten og Lofoten, sier politioverbetjent og leder for sjøtjenesten i Nordland, Geir Roger Flatøy.

Politidirektoratet: − Viktig med synlighet

Norge har omlag 750.000 registrerte fritidsbåter, og ifølge Politidirektoratet er det viktig at politiet viser seg langs kysten der fritidsbåttrafikken er konsentrert, spesielt i høysesongen.

Ifølge et rundskriv fra POD til politimestrene bør sammenslåing av politidistrikter føre til en mer aktiv sjøtjeneste, og de har et ønske om at «politidistriktene har en tilstrekkelig god beredskap langs kysten, og i størst mulig grad utøver synlig uniformert tjeneste også her».

Dette er langt fra tilfellet i nord, mener Flatøy. De har nå tre operative båter på 18-20 fot, hvor en er plassert i Brønnøysund, en i Sandnessjøen og en tilhører Lurøy og Træna lensmannskontor.

Politiinspektør i POD, Ole Petter Parnemann vedgår at det er utfordringer.

– Flere politidistrikt får jo større geografiske områder, så det blir opp til hvert enkelt distrikt å organisere etter de ressursene de har, sier han til Politiforum.

Vil ha mer penger

Oslo, Sør-Øst og Agder er de politidistriktene som har flest kontroller, ifølge måltall som tar utgangspunkt i de tre siste årene. Agder for eksempel har et måltall på 2.300 kontroller i løpet av 2017-sesongen.

Mens Nordland har måltall på 700 kontroller, noe Flatøy sier ikke er mulig.

– Fordelt på fem driftsenheter er det ikke mulig. Ønsket fra oss er mer penger i budsjettet og at sjøtjenesten i Nordland blir en mer anerkjent og viktigere politioppgave for POD.

Kunne dere ha prioritert annerledes?

– Vi er pressa på så mange andre oppgaver at vi er nødt til å prioritere hardt. Vi prøver så godt vi kan! Samtidig er det viktig å understreke at liv og helse, og alvorlig kriminalitet prioriteres høyt. Publikum skal og kan føle seg trygge.

Powered by Labrador CMS