STØTTE: PF-leder Sigve Bolstad kaster seg inn i trussel-striden og støtter Politiets sikkerhetstjeneste fullt ut.

Full støtte til PST: – Utvalget bommer totalt på kritikken og trusselbildet

Det er full trussel-strid mellom PST og bevæpningsutvalget.

Publisert Sist oppdatert

Bevæpningsutvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle uttalte i dag til VG at hun er forbauset over PSTs høringsuttalelse, og mener at de har holdt tilbake informasjon.

Dette avviser PST-sjef Benedicte Bjørnland på det sterkeste, og mener utvalget kun har fokusert på de lange linjene og at de dermed bommer når de oppsummerer dagens trusselbilde.

Hos PST blir Lande Hasles uttalelser møtt med forundring. Blant dem er PFs lokallagsleder hos PST, som reagerer sterkt.

Det gjør også leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, som nå gir sin fulle støtte til PST i trussel-striden.

– Dette er alvorlig, og en helt ekstraordinær situasjon hvor en utvalgsleder i en offentlig høring går ut og kritiserer et høringssvar. Man må få lov å gi et høringssvar uten å bli kritisert når det er uenighet om hvor norsk politi skal gå i bevæpningsspørsmålet. Vi er helt avhengig av en sterk sikkerhetstjeneste, men utvalgslederen forsøker her å svekke integriteten til både PST-sjefen og til de gode kollegaene i PST. Her bommer ikke bare utvalget totalt på kritikken, men også på trusselbildet – noe vi har påpekt i vårt høringssvar.

KLAR: Bevæpningsutvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle da hun i mars la fram utredningen «Politi og bevæpning. Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet».

– Viktige og tunge aktører sender et klart signal

Bolstad understreker at han ikke vil blande seg inn i påstandene fra bevæpningsutvalget, som mener PST har holdt tilbake informasjon.

– Nå har viktige og tunge aktører vært på banen og frontet sin mening. Dette er aktører som tidligere har flagget at de ikke ønsker generell bevæpning, men som nå har snudd. Det er et klart signal, og det må et offentlig utvalg tåle å høre.

Høringsfristen er 1. desember. Senere skal Justisdepartementet legge fram sitt forslag for Stortinget.

– Vi tåler selvfølgelig kritikk

Bevæpningsutvalgets leder Anne Kari Lande Hasle avviser påstandene fra Bolstad.

– Nå er det høringsinnstansenes tid, og en høringsrunde skal jo nettopp få frem ulike synspunkter. Men jeg har valgt å gå ut med dette når det er konkret kritikk av våre metoder. Selvfølgelig skal aktørene i høringssvarene få lov å mene det de vil om bevæpning eller ikke, og vi tåler selvfølgelig kritikk. Men jeg ønsker bare å oppklare slik at det ikke rettes tvil om vårt faktagrunnlag, sier hun.

– Jeg mener det er riktig å si ifra når PST har vært den viktigste leverandøren av kunnskap om terror og trusselbildet. Dette har vi tatt inn i vårt arbeide og deretter blir vi beskyldt for «lite oppdatert informasjon og til dels irrelevant informasjon». I gjennomgangen med PST ble det ikke nevnt ett sted at de ønsker full bevæpning eller at det forelå en særskilt trussel mot flyplasser for å nevne noe. Det blir jeg forundret og forbauset over.

- Men dere leverte utredningen i mars, mens PST leverte sitt høringssvar for kort tid siden. Mye kan jo ha endret seg siden det?

– Ja, nå er vår jobb over. Jeg legger meg ikke opp i det som nå kommer fram – utover det å forsvare utvalgets arbeid, metodebruk og faktagrunnlag. Nå får høringsrunden gå sin gang, og så blir det opp til politikerne å bestemme til slutt.

Powered by Labrador CMS