Politidirektoratet grep inn i ansettelsene etter alvorlige påstander, forteller de.

Politidirektoratet om årsaken til stopp i ansettelser: – Alvorlige påstander

Flere lederansettelser er stoppet i Oslo. Politidirektoratet mener arbeidet som er gjort i distriktet ikke er godt nok.

Publisert

I dag kunne Politiforum avsløre hvordan ansettelsesprosessen rundt viktige lederstillinger i Oslo politidistrikt ble stoppet i siste liten. Stoppordren kom fra Politidirektoratet, men møtte fortvilelse og kritikk både hos fremtredende politiledere i distriktet og Politiets Fellesforbund.

Nå svarer Politidirektoratet at grunnen til at de valgte å stoppe ansettelsene, var at ansettelsene har skjedd for fort.

– Ut i fra de opplysningene POD besitter, er det for en del av disse stillingene ikke er utført tilstrekkelige jobbanalyser og prosessene har delvis også gått for fort i distriktene, ved at organisasjonene ikke er involvert i prosessene på riktig måte, svarer Håkon Skulstad i Politidirektoratet i kveld.

Det er fagforeningen som organiserer mange av juristene i politiet, Politijuristene, som har stilt spørsmål ved om ansettelsene er gjort på riktig måte. POD ønsker derfor nå å få en oversikt over ansettelsene, slik at påstandene kan besvares.

Politijuristene sa ifra

Ifølge Politidirektoratet har Politijuristene stilt spørsmål ved om utlysningene av lederstillingene i Oslo bryter både med kvalifikasjonsprinsippet og særaldersgrenseloven.

– Konkret mener de at det å lyse ut enkelte stillinger som for eksempel politioverbetjentstillinger, bryter med prinsippet om at den best kvalifiserte skal ansettes, kvalifikasjonsprinsippet. Dette fordi andre enn politiutdannete er forhindret fra å søke når stillingene lyses ut som politioverbetjent, og de dermed også blir forhindret i å bli vurdert for stillingene. Dette forholdet ligger til Sivilombudsmannen å vurdere, forklarer Skulstad.

Med andre ord vil ikke en jurist kunne søke jobben, selv om vedkommende skulle være best kvalifisert, mener Politijuristene.

I tillegg har Statens pensjonskasse blitt gjort kjent med påstander om brudd på særaldersgrenseloven, og spurt Politidirektoratet om en redegjørelse.

– Saken reiser kompliserte spørsmål. Når vi er kjent med delvis mangelfulle prosesser i distriktene og spørsmålene er brakt inn for ovennevnte instanser, mener vi det er riktig å få en oversikt over saken slik at vi kan svare ut disse påstandene overfor i første omgang SPK slik at saken kan avklares så raskt som mulig.

– Ikke en ny problemstilling

Skulstad i POD sier også at dette er innvendinger som har kommet også i tidligere ansettelsesprosesser.

– Dette er ikke nye problemstillinger i etaten og POD har i forbindelse med reformen i flere sammenhenger påpekt viktigheten av å følge både kvalifikasjonsprinsippet og særaldersgrenseloven. Et viktig virkemiddel i den sammenheng er jobbanalysen som skal gjennomføres før stillinger lyses ut – dette er særlig viktig for lederstillinger.

Politiforum har i dag spurt Politidirektoratet om hvordan dette vil innvirke på distriktene, om ikke politimestrene nå fratas muligheten til å vurdere hvilke kvalifikasjoner det er behov for i det enkelte distrikt, samt om når Politidirektoratet vil åpne for å ansette lederne i Oslo.

– Det er ikke full stopp på disse stillingene, men vi mener det ville vært uheldig å la prosessene gå når vi er påklagd inn for så sentrale organ med så alvorlige påstander. Å ikke ta disse påstandene på alvor vil kunne medføre større ulemper enn de som nå foreligger for distriktene.  Når dokumentasjonen fra distriktene mottas, vil vi avklare videre prosess fortløpende, svarer Skulstad  i POD.

Powered by Labrador CMS