VEKTERE: Asker og Bærum legevakt har de siste helgene leid inn vektere for å ivareta sikkerheten. Som følge av politireformen og at politiets operasjonssentral i Sandvika ble lagt ned i april i år, opplever legevakten ofte at politiets responstid er for dårlig.

Legevakten leier inn vektere - mener reponstiden til politiet er for dårlig

Asker og Bærum legevakt setter inn strakstiltak etter at operasjonssentralen i Sandvika ble nedlagt. – Uholdbart, mener Gjelsvik i Senterpartiet.

«Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti». Denne formuleringen fra Regjeringen er noe Asker og Bærum legevakt merker lite til.

Etter at politidistriktet ble slått sammen med Oslo politidistrikt, ble operasjonssentralen i Sandvika lagt ned i april og politiets oppgaver og ressurser ble flyttet til hovedstaden.

Nå har den døgnåpne legevakten leid inn vektere som et strakstiltak nettopp for å ivareta sikkerheten til medpasienter og ansatte, slik Budstikka først omtalte. 

– Etter omorganiseringen opplever vi at responstiden har blitt noe lenger når vi har behov for rask hjelp, forteller daglig leder Hilde Sølvberg.

Hun viser til et eksempel for et par uker siden da responstiden var utover det som var forventet, og at legevakten måtte vente i cirka 20 minutter.

– Det var en mann som skapte uro og ble utagerende. Han skadet ingen, men det er klart dette skaper redsel og frykt hos medpasientene og de ansatte.

På statsrådens bord

I går tok både Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp saken i Stortingets muntlige spørretime.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus Senterparti mener situasjonen er uholdbar.

SPØRSMÅL: Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet, Akershus mener situasjonen i Asker og Bærum er uholdbar.

– Politiets oppgave er å ivareta tryggheten til innbyggerne og rykke ut når noe skjer, ikke å basere seg på å leie inn private vaktselskap ved en offentlig legevakt. Det er uholdbart både for pasienter og ansatte og en situasjon som snarest må ryddes opp i, sier Gjelsvik til Politiforum.

– Dette er et tydelig eksempel på at situasjonen har blitt verre, og det er nettopp dette vi i Senterpartiet har advart mot hele veien. Glansbildet regjeringen har forsøkt å skape av den såkalte «nærpolitireformen» stemmer ikke med virkeligheten. Virkeligheten er at folk får et dårligere tilbud og man står i fare for at man faktisk kommer til å miste mange erfarne politifolk i tiden fremover.

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) er uenig i Gjelsviks tilnærming.

– Det er politimesterens ansvar å løse samfunnsoppdraget innenfor de rammebetingelsene som er gitt. Politiets gjøremål omfatter en rekke oppgaver og oppdrag, og derfor er gode prioriteringer svært viktig, svarte han i Spørretimen.

Det er nå avtalt et møte mellom politiledelsen og legevakten.

Har hatt 22 utrykninger som ikke var hasteoppdrag

Ifølge Politidirektoratet har det i løpet av nærmere seks måneder vært 22 utrykninger tilknyttet Asker og Bærum legevakt og Bærum sykehus, nærmere bestemt fra 26. april til 12. oktober.

PRIORITERINGER: – Politiets gjøremål omfatter en rekke oppgaver, og derfor er gode prioriteringer svært viktig, svarte justisminister Amundsen i Stortingets spørretime onsdag formiddag.

– Ingen av disse var registrert som hasteoppdrag. Gjennom nærpolitireformen legges det grunnlag for en redusert responstid ved å etablere større og mer robuste politidistrikt, sa Amundsen.

Gjelsvik i Senterpartiet er ikke imponert.

– Ministeren skyver ansvaret nedover i systemet når han sier det er politimesteren sitt ansvar ikke hans. Svaret er lite tillitsvekkende og ansvarsfraskrivelsen er stor.

Etter politireformen og sammenslåingen i januar i år har politiet arrestert færre i Asker og Bærum, ifølge NTB

I fjor pågrep politiet i Asker og Bærum gjennomsnittlig tre personer hver dag. Etter sammenslåingen med Oslo har snittet sunket til én.

– Vi ser stadig eksempler på hvordan politiets evne til å handle lokalt blir svekket. Med den nye organiseringen er etterforskningsmiljøet kraftig svekka i Asker og Bærum. Arresten er lagt ned og ledelsen av det nye distriktet er sammensatt av folk i og fra Oslo politidistrikt.

Gjelsvik sier han har snakket med flere i Sandvika som er frustrerte.

– Jeg har selv møtt erfarne politifolk som sier de hver eneste dag ser på andre stillingsannonser.

LIKE TJENESTER: Et av poengene med politireformen er at det skal være likere tjenester på ulike steder, sier lederen for operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt, Runar Skarnes.

– Politiet skulle bli bedre

Det har snart gått seks måneder siden operasjonssentralen i Sandvika ble lagt ned og flyttet til Oslo. Både før og etter omorganiseringen har legevakten og politiet hatt flere møter om temaet. 

Vekterne som nå er på plass ved legevakten har arbeidstid fra natt til lørdag og natt til søndag fra klokken 22 til 06. Sølvberg understreker at hun har forståelse for at politiet er i en omorganiseringsfase, og håper at det blir endringer til det bedre.

– Situasjonen for oss med innleide vektere må være en midlertidig løsning. Utgangspunktet for politireformen var jo å skaffe bedre polititjenester, ikke dårligere. Det gjenstår å se om politiet blir i stand til å levere på det, sier Sølvberg, som ser for seg at de fortsetter med strakstiltaket i et par ukers tid.

– Kanskje er vi kommet dit at vektere bør være der

Leder for operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt, Runar Skarnes sier til Budstikka at det også er vektere ved Oslo legevakt og andre sykehus i Oslo. Situasjonen er likevel uheldig, mener han.  

– Et av poengene med politireformen er at det skal være likere tjenester på ulike steder. Nå er det sånn at det er innleide vektere ved Oslo legevakt og ved de andre sykehusene vi dekker i Oslo. Hvis dette har medført at noe er blitt dårligere for Asker og Bærum er det klart at det er uheldig, sier Skarnes. 

Han er klar på at det er politiets oppgave å bistå ansatte på legevakten når de føler seg truet på jobb. 

– Vi har en lavere terskel for å bistå profesjonelle samarbeidspartnere, blant annet med egne linjer inn, men vi må uansett prioritere nød først. Det er viktig å melde tydelig fra. Kanskje er vi kommet dit at vektere bør være på slike steder, sier Skarnes.

Powered by Labrador CMS