Politimestrene Arnstein Nilssen (Nordmøre og Romsdal), Beate Gangås (Østfold) og Trond Prytz (Nord-Trøndelag).

Fire politimestre konstituert

En er ny og tre fortsetter i stillingen. Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert fire politimeste.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert fire politimestre etter råd fra Politidirektoratet. De fire er:

Statsadvokat Hugo Henstein, som er konstituert Midtre Hålogaland politidistrikt. Han overtar etter Elisabeth Kaas, når hennes åremålsperiode utløper 31. desember i år.

Heinstein har tidligere vært nestleder seksjon og avdelingsleder ved Tromsø trygdekontor (1998-2005), politiadvokat ved Troms politidistrikt (2005-2009) samt konstituert statsadvokat og statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembete siden 2009.

Arnstein Nilssen fortsetter som politimester i Normøre og Romsdal politidistrikt etter at hans åremålsperiode der utløper 31. desmeber 2013.

I tillegg ble Trond Prytz ble konstituert som politimester i Nord-Trøndelag, da også hans åremålsperiode utløper 31. desember i år, og Beate Gangås er konstituert politimester i Østfold politidistrikt til 31. desember 2014.

Konstitusjonene er begrenset til utgangen av 2014, med bakgrunn i politianalysen, der blant annet politistrukturen skal vurderes.

Powered by Labrador CMS