Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet (PU)

– Vår oppgave er å følge opp justisministerens tydelige føringer, ikke gå henne i rette i begrepsbruken.

Manglende rolleforståelse, mener PU-sjefen.

Publisert

Arne Johannessen mener at justisministeren bryter med viktige kjerneverdier i politiet når hun benytter "monster-begrepet" om de som begår grove overgrep mot barn. Min umiddelbare refleksjon er at Arne selv med dette bryter en fundamental kjerneverdi i samfunnet. Vi lever i ett av verdens mest velfungerende demokratier, og som det sivile samfunns maktapparat kan det ikke være tvil om at vi er underlagt politisk kontroll. Dette innebærer at vi som jobber i politiet, og da særlig vi som er ledere, må ha god rolleforståelse og høy grad av profesjonalitet.

En slik prinsipiell tilnærming til dette spørsmålet må nødvendigvis få betydning for vårt handlingsrom i den offentlige debatten. Det er således etter min vurdering problematisk offentlig å tilkjennegi synspunkter om politikkens føringer, prioriteringer og retorikk - utenfor etablerte kanaler. Arne må gjerne mene at den politiske retorikken til vår justisminister er problematisk, men etter min oppfatning bør han ikke dele disse synspunktene i full offentlighet.

Dette handler ikke om begrensning av ytringsfriheten, men om god rolleforståelse. For velger man den tilnærmingen at vi i politiet står fritt til å delta fullt og helt i den politiske debatten, ja da er veien kort for at vi skaper usikkerhet rundt hvorvidt politiet er underlagt politisk kontroll, og hvorvidt vi følger opp politiske føringer. Det er en uholdbar situasjon i et demokrati. Vår rolleforståelse har ved flere anledninger blitt utfordret - med rette eller urette - her mener jeg et slikt spørsmål er berettiget.

Det vil kanskje fremheves at dette dreier seg mer om kritikk av retorikk enn politikk. Men dette kan vanskelig holde – dette er i mange sammenhenger to sider av samme sak. Etter min vurdering er det retoriske grepet justisministeren tar knyttet til at hun løfter dette kriminalitetsområdet som sin fremste prioritet. Det er det mange av oss i politiet som er godt fornøyde med – også at det får stor oppmerksomhet. Vår oppgave er å følge opp justisministerens tydelige føringer – ikke gå henne i rette i begrepsbruken. Den oppgaven må vi overlate til hennes politiske motstandere og andre samfunnsdebattanter. Det er slik et velfungerende demokrati fungerer. Og vår primære oppgave er nettopp å opprettholde dette.

Arne må gjerne mene at den politiske retorikken til vår justisminister er problematisk, men etter min oppfatning bør han ikke dele disse synspunktene i full offentlighet.

Powered by Labrador CMS