Merete Furesund er advokaten som representerer politimannen Torbjørn Thue.

Reisetidssaken i gang i Høyesterett

Skal avgjøre om reiser i politijobben er arbeid eller fritid.

Publisert

I dag startet reisetidssaken opp i Høyesterett. I to dager skal advokatene som representerer politimannen Torbjørn Thue og Politiets Fellesforbund og regjeringsadvokaten, legge fram sine synspunkter i saken som har pågått i rettsvesenet siden 2013.

Kort fortalt handler saken om at Thue saksøkte arbeidsgiver, fordi reiser til og fra oppdrag langt unna tjenestestedet ble regnet som reisetid og ikke arbeidstid, tross i at reisene ble gjort i politibil, med utstyr og at mannskapene var tilgjengelige for operasjonssentralen. Det medfører både mindre hviletid før neste vakt og at man ikke får overtidsbetalt når reisen går utover vanlig arbeidstid.

For å sikre hvile og kompensasjon, ønsker derfor politimannen og PF at reisene skal regnes som arbeid. Du kan lese en lenger reportasje om temaet her.

Etter at staten fikk medhold i tingretten og lagmannsretten, er det nå øverste rettsinstans som behandler saken. De ba i vinter om en uttalelse fra EFTA-domstolen om saken. Det ga håp for politimannen og Politiets Fellesforbund, som fikk støtte fra EFTA-domstolen – en støtte det kan bli vanskelig for Høyesterett å se bort fra.

– Jobben er gjort med forberedelser i forkant. I retten skal vi presentere synspunktet vi har hatt hele tiden. I dag er det Thues advokat Merete Furesund og jeg, PF sin advokat, som skal snakke. I morgen er det regjeringsadvokaten som kommer til å føre ordet, sa advokaten til PF, Tore Lerheim, til Politiforum før saken startet opp i dag tidlig.

Tore Lerheim, PFs advokat.

Staten har langt på vei akseptert at reisene til politimannen Thue skal regnes som arbeidstid, i den forstand at han skal ha krav på hvile etter reisene. Det er imidlertid uenighet om det også skal medføre overtidsbetaling og i hvilken grad avgjørelsen i saken har overføringsverdi til andre tilfeller. Staten viser til at Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet har signert på arbeidstidsbestemmelser som arbeidsgiver mener fastslår at reiser kun skal godtgjøres som reiser, og ikke som arbeidstid.

Til stede i Høyesterett var PF-leder Sigve Bolstad, nestleder Unn Alma Skatvold og forhandlingssjef Roar Fosse. Også de involverte sjefene i Politidirektoratet var til stede.

Lederne i fagforeninga var representert på første benk i Høyesterett i dag.

– Vi håper å få klare og tydelige retningslinjer fra Norges øverste domstol på hvordan norsk arbeidsliv skal forvaltes i tiden som kommer. Vi har fått støtte for vårt syn i EFTA-domstolen. Vi har forhåpninger om at norsk Høyesterett ser de samme prinsipielle forholdene som EFTA-domstolen, sier forhandlingssjef Roar Fosse.

Regjeringsadvokaten ville ikke kommentere saken overfor Politiforum i dag.

Også andre fagforeninger følger reisetidssaken med spenning. Saken kan ha overføringseffekt og endre regler i arbeidslivet for flere grupper enn politiet.

– Har man kommet noe lenger i å se på hva andre yrkesgrupper kan få ut av en dom som eventuelt går PFs vei?

– Nei, det fokuserer vi ikke på nå. Vi fokuserer på de faktiske forholdene i denne saken, som etter vår mening er urimelige. Hvilke overslagseffekter det har på andre områder må vi ta i ettertid. Nå er vi opptatt av å bistå saksøkeren, som er vårt medlem, sier Fosse.

En kjennelse fra Høyesterett er ventet før sommeren.

LES OGSÅ: Endringene er vanskelig å oppdage, men de kan få stor innvirkning på arbeidsdagen din

Powered by Labrador CMS